Norsk Nærings— og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) kom lørdag kveld til enighet med Tine om pensjons- og lønnsvilkår for sine ansatte. Meieristreiken, som medførte mange millioner liter spilt melk, er dermed over.

— Jeg er glad for at melken nå blir tatt godt vare på igjen, og at vi slipper å se tomme hyller i butikkene, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.

Forhandlingene i meierioppgjøret havarerte da partene ikke ble enige om pensjonsordningene for de Tine-ansatte.

Forhandlingsrett om pensjon

NNN har nå fått gjennomslag for at det skal utarbeides en bedriftsintern pensjonsavtale mellom Tine-konsernet og de tillitsvalgte i tråd med bestemmelsene i hovedavtalen.

— Vi er fornøyde med at de ansatte nå er sikret sine pensjonsrettigheter med en forhandlingsrett direkte med Tine, sier leder Jan-Egil Pedersen i nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet.

24 av Tines produksjonsanlegg ble stoppet som følge av streiken 7. juni. Etter opptrappingen fredag, var 1.053 Tine-ansatte organisert i NNN ute i streik. Over to millioner liter melk, til en verdi av åtte millioner kroner, gikk daglig til spille som følge av streiken.

Opptrappingen som var planlagt mandag, ville gradvis medført tomme meierihyller i norske matbutikker. Nå jobber Tine for å unngå dette.

— Vi arbeider på spreng for å ta igjen det tapte etter stans i produksjonen mens streiken har vart, og for at butikkene skal være velfylte utover i neste uke. Vi ber om forståelse for at det kan ta noe tid før alt er som normalt, skriver de i en pressemelding.

Lønnsøkning

Da partene gjenopptok forhandlingene lørdag formiddag, uttalte de streikende til NTB at det var langt fram til en løsning. Men allerede samme kveld var de enige.

— Det viktigste var å finne en vei ut av pensjonsspørsmålet. Da det var i boks, kom vi inn i et godt spor som gjorde at de andre punktene gikk fort, sier Refsholt.

Disse andre punktene inkluderte også lønnsspørsmål.

— Den økonomiske rammen vi nå har kommet fram til, innebærer at ingen av våre medlemmer får under ni kroner i generelt tillegg per time. Totalrammen innebærer en lønnsøkning på drøyt seks prosent for våre medlemmer, sier forbundsleder Pedersen.

Jarl Fr. Erichsen