Hun var hedersgjest under Verdens Miljødag i Tromsø mandag der det ble markert at det er 20 år siden hun ledet Verdenskommisjonen for miljø og utvikling og kommisjonens rapport «Our Common Future».


Sjekk også vår klimablogg | Se våre klimasider

– Du har vært et forbilde for en hel verden, sa statsminister Jens Stoltenberg da han introduserte Gro, FNs spesialutsending for klimaspørsmål, for et topptungt panel ved Universitetet i Tromsø. I panelet satt blant andre erkebiskop Desmond Tutu, UNEP-direktør Achim Steiner og lederen av FNs klimapanel, Rajendra K. Pachauri.

Lederolle Stoltenberg understreker nødvendigheten av at de industrialiserte land går sammen i en mer forpliktende post-Kyoto-avtale. Med løftene om å overoppfylle Norges kyoto-forpliktelser fram mot 2012, kuttløfter på 30 prosent av våre CO2-utslipp innen 2020 og et karbonnøytralt Norge innen 2050, er Norge ifølge Stoltenberg rede til å ta en lederrolle i klimakampen.

– Vi gjør dette for å vise at det er de rike landene som må ta byrdene både hjemme og i utlandet, sa Stoltenberg.

Slutter med tøv Med klar adresse til klimatvilerne fyrer en offensiv Gro løs mot bremseklossene i klimaspørsmålet.

– Mange har misbrukt vitenskapelig tvil om klimautviklingen. De er heldigvis i ferd med å gi seg nå. De har holdt på i altfor mange år å stille spørsmål, mens rapportene fra klimapanelet har blitt tydeligere og tydeligere. Jeg er glad for at folk slutter å snakke tøv. At vi derfor kan konsentrerer oss om oppgavene. Det er i ferd med å skje nå, sier hun.

Overbevisende Den viktigste oppgaven framover er ifølge Gro å sette i gang en prosess der et «større antall land» tar de tiltakene som vil bringe verden framover og få klimagassutslippene ned.

– Nå tør ingen seriøse ledere å komme med tvil. Den nye kunnskapen er så overbevisende at det er åpenbart for alle at det ikke går an å la vær å gjøre noe, sier Brundtland til NTB.

Får større betydning Det var ikke Brundtlandkommisjonen som fant opp uttrykket bærekraftig utvikling, med det er takket være kommisjonens arbeid at begrepet har fått et verdensomspennende innhold, framholder lederen for FNs klimapanel Rajendra K. Pachauri.

– Betydningen av kommisjonens rapport har økt gradvis. Til å begynne med ble begrepet bærekraftig utvikling brukt uten at man helt skjønte hva det innebar. Når vi nå ser virkningene av klimaendringene, innser vi at bærekraft er viktig. Hvis du ikke har en bærekraftig tilnærming, vil følgene for hele menneskeheten bli store, sier Pachauri til NTB.

Ikke etisk problem Han gir full støtte til den norske regjeringens strategi om både å ta utslippskutt i Norge og ute i verden.

– Vi må se på hva som gir global optimalitet. Noen vil gjøre det til et etisk spørsmål om utslippskutt skal tas hjemme eller i andre land. Det vi trenger er handling. Så lenge Norge står for kostnadene ved å redusere andre lands utslipp mer effektivt enn i Norge, er det ingen grunn til å unnlate å handle, sier Pachauri til NTB.

Gorm Kallestad / SCANPIX