Det sier kommunikasjonssjef Margareth Langebro i Helse Fonna. Ut over det vil ikke sykehuset gi noen kommentarer til kritikken om manglende oppfølging.

– Rutinene hos oss etter slike operasjoner er telefonmøter med pasienten en gang i uken den første tiden. Deretter blir det gjennomført kontroller etter tre måneder og seks måneder, sier hun.

Når Ivar Isdal Haga ikke ble innkalt til den rutinemessige tre måneders kontrollen, var det fordi han på dette tidspunktet var innlagt ved Haukeland sykehus, i følge Margareth Langebro.