— Hadde jeg møtt denne "Monika" 30 ganger, ville jeg selvsagt kjenne henne igjen. Det gjør jeg ikke, sier Viksveen. Konfrontert med at Qvigstad sier det handler om langt flere møter, sier advokat Atle Helljesen: - Det får bli politiets regnestykket.Som svar på politiets påstand om at mistanken er styrket, sier Viksveen at ingen etter hans forstand har fått informasjoner gjennom de siste to ukene som kan forsterke en eventuell tiltale.På spørsmål om det betyr at han mener vitnene lyver, sier Helljesen at han ikke vet når de snakker sant og når de lyver. Viksveens advokat later til å akseptere at Viksveen er blitt identifisert som "Lanze". - Men hva har politiet ut over det? spør han.Stein Viksveen føler han nå har et bedre grunnlag å forholde seg til enn tidligere. Han er fortsatt av den mening av avhørene har gitt han nye opplysninger som styrker hans sak. Adresseavisen/Bergens Tidende