— Vi følger regler og krav for hva som er etisk og miljømessig akseptabelt. At ikke alle blir 100 prosent fornøyd med en kraftutbygging, er noe vi også kjenner igjen fra Norge, sier Atle Neteland, konsernsjef i BKK.

Han er åpen om at investeringen i 26,4 prosent av aksjene i Agua Imara var en kostbar investering for BKK. Selskapet har investert milliardbeløp i utbyggingen av Bajo Frio-prosjektet, og har søkt FN om å få selge klimakvoter, eller såkalte utslippskreditter, fra milliardprosjektet når det står ferdig i 2014.

Står på egne ben

Hele grunnlaget for FNs kvotesystem er at det må være kvotepengene som gjør at kraftverket blir bygget. Dersom utbyggingen hadde lønnet seg og blitt gjennomført uansett, bidrar kvotepengene ikke til utslippskuttet overhodet.

— Hvor viktig er mulighetene for kvotesalg for dere? - Det har ikke vært så viktig. Prosjektet står på egne ben, svarer Neteland.

Det er langt på vei en innrømmelse av at Bajo Frio-prosjektet ikke kvalifiserer til å bli innlemmet i kvotesystemet.

— Jeg kjenner ikke detaljene i FNs kvotesystem. Derfor kan jeg ikke uttale meg om dette, sier Neteland.

Tvilsomme prosjekter

BT har de siste ukene fortalt om hvordan selskaper og privatpersoner tjener penger på salg av klimakvoter. Reportasjeserien stiller spørsmål om forutsetningene i FNs regelverk for salg av klimakvoter er oppfylt i flere prosjekter som involverer norske aktører.

Aps gruppeleder Harald Schjelderup mener norske selskaper derfor må være ekstra påpasselige når de involverer seg i store kraftutbyggingsprosjekter i utviklingsland.

— BT har avdekket en rekke tvilsomme prosjekter som ser ut til å bryte med det som er viktige forutsetninger for kvotehandelssystemet. Slike prosjekter må drives forsvarlig ut fra både etiske og miljømessige forhold. Derfor er det viktig at BKK er påpasselige og at eierne følger med, sier han.Neteland holder fast ved at utbyggingsprosjektet er positivt for regionen og lokalsamfunnet.

— Norske kraftselskaper er verdensledende på et område hvor Panama har mindre erfaring. Derfor mener vi at vi gjør et viktig bidrag.

AVVISER KRITIKK: Atle Neteland, konsernsjef i BKK.
BT