Bombetrusler mot norske havner er ett argument kystdirektøren bruker for å beholde gjerdene. Men på konkret spørsmål kan hun bare vise til ett tilfelle — i Stavanger havn .

— Sikkerhetssituasjonen generelt gjør at vi nok må leve med disse gjerdene i lang tid, sier hun.

EU etter oss

— I begynnelsen ble vi kritisert for å være for strenge. At Norge gikk lengre enn andre land i å stenge havnene fo allminnelig ferdsel. Mange sammenliknet med EU, som lå bak oss i tiltak. Nå har dette snudd. Nå er det EU som går foran og stenger havnene, og vi må følge etter. Så jeg ser ingen mulighet foe å slakke av på tøylene i Norge.

- Er det 22. juli som er årsak til det?

— Delvis, både Oslo havn og Drammen tok forholdsregler i timene etter bomben mot regjeringskvartalet for snart to år siden. Det er nødvendig å holde et høyt beredskapsnivå.

Ulik praksis

Men kystdirektøren sier at det er ulik praksis mellom norske havner i måten de håndterer adgangen til havnen.

— Jeg vet at i Oslo står gjerder og porter åpne, når det ikke er cruiseskip inne. Andre steder er det stengt permanent for publikums adgang til kaiene, sier kystdirektør Slotsvik, som i dag la frem status for arbeidet i sitt direktorat.

Her var sikkerhet og trygghet i og omkring norske havner et viktig punkt. Det inngår i arbeidet med å flytte mest mulig av godstrafikken over fra landeveien til sjøveien.