I går var hun med og forhandlet frem tidenes beste pensjonistoppgjør. Grunnbeløpet i folketrygden heves fra 62.892 kronertil 66.812 kroner. Det gir en inntektsøkning for pensjonistene på 6,23 prosent. På årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 5,38 prosent.

— Det må vi være godt fornøyd med, sier Inger Johanne Knudsen. - Selv om man alltids kan ønske at man hadde fått mer, har vi tross alt fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.

Håper på statsbudsjettet

Selv er hun aller mest glad for en protokolltilførsel i avtalen, der det slås fast at Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og staten sammen skal se på situasjonen for minstepensjonister og unge uføre. Målet er at tiltak for disse gruppene skal på plass i neste års statsbudsjett.

— Dette er en sak jeg brenner for. Vi vet at mange minstepensjonister sliter med å få endene til å møtes, og det særlig er kvinnene som kommer uheldig ut. Mange pensjonister klarer ikke å hente ut medisinene sine, fordi de har for lite å leve av. Det er uverdig. Nå håper jeg at vi snart får slutt på at de med de minste pensjonene må leve på fattigdomsgrensen, sier Inger Johanne Knudsen.

Koster staten ni milliarder

Pensjonistoppgjøret koster staten nærmere ni milliarder kroner.

Fordi hele oppgjøret er basert på en regulering av folketrygdens grunnbeløp, er det de som i dag har de høyeste pensjonene som også får størst inntektsøkning. For tidligere offentlige ansatte med høyeste pensjon blir tilleggene mer enn det dobbelte av hva minstepensjonistene får.

Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, Knut Boye, er selv pensjonist. Sett i forhold til lønnsoppgjøret, mener han at det er grunn til å være fornøyd med det forhandlingsresultatet som er oppnådd.

— Umiddelbart synes jeg det høres veldig bra ut, melder Boye fra Flaggruten mellom Bergen og Stavanger.

FORNØYD: Inger Johanne Knudsen er leder i Bergen eldreråd og Norsk Pensjonistforbunds lokallag i Hordaland. Hun er også nestleder i pensjonistforbundet sentralt, og medlem i forhandlingsutvalget. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE