Vaksinen reduserer risikoen for hivsmitte med over 30 prosent, opplyser Thailands helsedepartement, som i fellesskap med amerikanske forskere har gjennomført verdens hittil største hivvaksineforsøk.

– Dette resultatet er svært viktig i arbeidet for å utvikle en aidsvaksine, sier Thailands helseminister Withaya Kaewparadai.

Verdens helseorganisasjon (WHO) gratulerte torsdag forskerne med det oppsiktsvekkende resultatet.

– Resultatene viser en viktig vitenskapelig framgang, og er det første beviset på at en vaksine kan forhindre hivsmitte blant voksne. Dette er svært viktig, sier WHO og FNs hiv/aids-program UNAIDS i en felles uttalelse.

– Gjennombrudd

Den nye aidsvaksinen er en kombinasjon av to eldre vaksiner, den tidligere mislykkede aidsvaksinen AIDSVAX og en type vannkoppvaksine, ALVAC. Resultatet er langt bedre enn det forskerne hadde turt å håpe på.

– Dette er et gjennombrudd. For første gang er det bevist at en vaksine kan beskytte mot hiv, sier løytnant Jerome Kim i den amerikanske hæren, som har finansiert deler av vaksineforsøket.

Samtidig sier forskerne at de ikke helt forstår hvorfor vaksinen virker. Resultatet er likevel en triumf for vaksineentusiastene som gikk i gang med kjempeeksperimentet trass i kritikk om at det var uetisk og bortkastede penger fordi vaksinen sannsynligvis ikke ville ha noen effekt.

Trass i det uventet resultatet vil det likevel ta tid før en vaksine kan være i salg, mener forskerne.

– Det gjenstår mye arbeid, sier Michael Leacock ved forskningssenteret ABN AMRO.

Moderat virkning

I alt deltok 16.402 frivillige thailandske menn og kvinner i alderen 18 til 30 år, som alle hadde gjennomsnittlig risiko for å bli smittet, i forsøket. Den ene halvparten ble vaksinert, mens den andre fikk en falsk vaksine. I gruppa som fikk vaksine, ble 51 smittet av hiv, mens i placebogruppa ble 74 personer smittet.

Det er en statistisk signifikant forskjell, mener forskerne.

Men resultatene tyder også på at virkningen av vaksinen er moderat: Selv om den ser ut til å kunne forhindre smitte, har den ingen innvirkning på sykdommen hos dem som har fått hivviruset i kroppen.

Verden over er om lag 33 millioner mennesker hivsmittet. Siden 1980-tallet er anslagsvis 25 millioner døde av aids. Sykdommen har rammet hardest i Afrika sør for Sahara.