OLAV GARVIK

olav.garvik@bt.no

KrF-statsråden er provosert og forundret over at Giske kunne få seg til å uttale seg slik han gjorde i onsdagens BT. Dåvøy er for det første oppbrakt over at han uten reservasjon gir kontantstøtten skylden for at en del barn har det vanskelig. For det andre vil han åpenbart bruke de samme pengene minst to ganger, slik hun tolker ham.

— Når Trond Giske hevder at mange barn i dag opplever en dårligere hverdag enn de ville ha fått hvis støtten var gått til andre tiltak, er han overhodet ikke i stand til å dokumentere det, slik heller ikke barneombudet greier. Det blir bare løse påstander og løst snakk, sier Laila Dåvøy.

Viktig i familieøkonomien

Hun mener at mye av kritikken fra motstanderne av kontantstøtten er lettvint og lett å gjennomskue. Den er blitt en skyteskive for misnøye mot flere ting. Hun understreker også sterkt at i de tilfeller der barnevernet har et barn som trenger hjelp, så får det nødvendig hjelp, uavhengig av om det mottar kontantstøtte eller har barnehageplass.

— I all debatten om å bekjempe fattigdommen her til lands, har mange dessuten lett for å glemme at kontantstøtten er blitt det jeg vil kalle en utjevningsfaktor. For mange familier har disse pengene hatt stor betydning for familieøkonomien. Tar vi vekk denne støtten, så vil de avgjort få det enda vanskeligere, mener Laila Dåvøy.

Statsråden finner også direkte kortslutning i kritikernes resonnement:

— Hvis vi skulle ta bort kontantstøtten, så ville det jo ikke være noen garanti for at barna sendes i barnehage, sier hun.

Stigmatiserer

— For øvrig er det dokumentert i den evalueringen av kontantstøtten som ble offentliggjort tidligere i år at bruken av barnehager ikke er gått ned i disse seks årene vi har hatt kontantstøtten, fortsetter hun.

Dåvøy sier dessuten at hun misliker sterkt at en del politikere og andre som er imot kontantstøtten bruker den for alt det den er verdt - ikke minst ved å stigmatisere en del mennesker. Hun nevner som eksempel innvandrergrupper som har fått et uheldig lys over seg fordi de har foretrukket kontantstøtte fremfor barnehageplass.

— Betyr det at kontantstøtteordningen er uten lyte?

— Jeg er selvsagt villig til å evaluere den fortløpende, og vi driver stadig forskning på hvordan virkningen er.

— Oppfatter du Trond Giskes utfall som ledd i en politisk kampanje mot ordningen?

— Jeg har hele tiden visst at han er sterkt uenig med regjeringspartiene i denne del av familiepolitikken, sier hun.

- Regnestykket holder ikke

Barne- og familieministeren er ellers forundret over at Trond Giske har gjort helomvending i forhold til det standpunktet Arbeiderpartiet inntok i fjor høst. Da gjaldt det å avskaffe kontantstøtten omtrent umiddelbart, mens han nå vil bruke litt mer tid på å avvikle den.

— Tidligere har han dessuten sagt at de innsparte midlene skulle gå til å bygge flere barnehager. Men nå vil han også satse mer på skolefritidsordningen, mer pappapermisjon og mer til barnevernet. Dette henger ikke i hop.

Regnestykket faller sammen. Det går som kjent ikke an å bruke de samme pengene flere ganger! sier hun med latter i stemmen.

Blir det opp til KrF, vil kontantstøtten øke i omfang, og tilsvare 40 prosent av barnehagekostnadene. Det blir et betydelig løft i forhold til dagens prislapp. Dåvøy opplyser at mye tyder på at partiet vil programfeste dette på landsmøtet til våren.

Men etter det Bergens Tidende forstår er det lite som tyder på at dette blir regjeringens politikk med det første.