I et intervju med Aftenposten sier biskopen i Oslo Katolske Bispedømme at han har sans for Giskes engasjement i kirkesaken, men sier at hans vilje til å styre statskirken er problematisk.

— Statskirken er en anakronisme. Dersom den hadde vært en godt fungerende anakronisme, ville det kanskje ikke være så farlig. Det er imidlertid ikke tilfellet, sier Eidsvig.

Den katolske kirken har vært blant dem som har levert et høringsnotat om staten og Den norske kirke. Eidsvig sier at den eneste måten Den norske kirke virkelig kan bli en folkekirke på, er bli fri fra staten. Dette er en sjanse både staten og kirken må ta.

— Jeg er redd for at dersom Den norske kirke ikke blir sluppet fri, så vil den tape som kristent trossamfunn. Vi ser gjerne en stor sterk norsk kirke og nettopp derfor oppfordrer vi staten til å slippe denne kirken fri, sier Eidsvig.