Stoltenberg mener arbeidsinnvandring er viktig for norsk økonomi, men at de som kommer hit for å jobbe, skal ha skikkelig betalt.

– Vi kan ikke leve med at de som kommer hit for å gjøre en jobb, utnyttes gjennom lave lønninger og uforsvarlige arbeidsforhold. Vi sier ja til arbeidsinnvandring og nei til sosial dumping, sa Jens Stoltenberg.

For å hindre det som kalles sosial dumping, skal regjeringen legge fram en handlingsplan. Målet er blant annet å gi Arbeidstilsynet økte sanksjonsmuligheter og ryddigere forhold ved inn— og utleie av arbeidskraft.

– Dette vil være startskuddet for en langt mer offensiv politikk på dette området. Vi må ta ondet ved roten, ellers vil det i verste fall kunne true hele den norske arbeidslivsmodellen, understreker statsministeren.

LO-leder Gerd-Liv Valla, som holdt hovedtalen på Youngstorget i Oslo, sier hun er veldig glad for at handlingsplanen nå lanseres.

– LO har lagt vekt på full innsynsrett for alle tillitsvalgte på alle nivåer. Regjeringen har varslet at dette er et satsingsområde fra høsten og jeg håper de står ved det, sier Valla.