Bakgrunnen for Wolds utspill i UiBs nettavis På Høyden er en stor EU-undersøkelse om ungdom og røyking.

Undersøkelsen ser på forholdet mellom nasjonal lovgivning, lokale skoleregler og i hvilken grad elevene blir eksponert for røykende lærere, i syv land. Tidligere forskning viser at røykende rollemodeller er en sterkt medvirkende faktor til at ungdom begynner å røyke.

— Til tross for våre restriktive lover havner norske 15-åringer midt på treet når det gjelder røyking. Det vi ser er at det er en sammenheng mellom i hvor stor grad ungdommen eksponeres for røykende lærere og hvor mange som starter å røyke. I Norge er det først og fremst utenfor skolebygningen at elevene ser lærere som røyker, forklarer Wold.

Hun mener røykende lærere dermed bidrar til å motvirke effekten av røykeloven og andre tiltak.

– Det mest effektive hadde selvfølgelig vært om vi fikk til å innføre røykerestriksjoner for voksne på plasser der ungdom oppholder seg, det være seg på skolen, hjemme eller i det offentlige rom. Å få til alt dette er nok for ambisiøst, men å gjøre skoletiden røykfri, også for lærerne, burde ikke være så vanskelig, mener Wold.

DAMPER I VEI: Lærere røyker utenfor skolene, og påvirker dermed elevene i negativ retning, viser en ny undersøkelse. (ARKIVFOTO)
Fred Ivar Utsi Klemetsen