Striden rundt tillatelsen av to genmodifiserte maistyper i Norge har tatt en ny vending etter at Klima— og miljødepartementet i dag kunngjorde at den ene av maistypene likevel ikke kan omsettes her i landet.

Det er den omstridte maislinjen T25, utviklet av selskapet Bayer CropScience, som nå havner på svartelisten.

«Gledelig»

— T25 har de siste ukene fått oppmerksomhet fordi den er fremstilt med tanke på dyrking med et sprøytemiddel som er så skadelig at det er forbudt i Europa. Det er derfor gledelig at departementets grundige vurdering nå viser at den ikke lenger er tillatt, sier statsråd Tine Sundtoft.

Statsråden uttalte til BT 29. oktober at maisen «ikke innebærer noen uakseptabel risiko for miljøet eller norske forbrukere».

I en melding fra departementet fremgår det at den andre kontroversielle maistypen NK603, som er utviklet av Monsanto, fortsatt er å anse som tillatt i Norge etter genteknologiloven.

Departementet legger også frem en liste over ni genmodifiserte organismer som inntil videre er å betrakte som lovlige fordi det ennå ikke er nedlagt forbud mot dem her i landet.

Vurderer forbud

De ni GMO'ene (genmodifiserte organismer) som alle er godkjent i EU, skal nå vurderes av Klima— og miljødepartementet.

— Vi har bedt Miljødirektoratet om å gi faglige tilrådinger for de ni GMO'ene. I denne vurderingen står genteknologilovens kriterier som gjelder helse, miljø og bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk sentralt, sier Sundtoft.

SVs Bård Vegar Solhjell mener klima— og miljøministeren har skapt forvirring om den norske GMO-politikken.- Sundtoft sier hun rydder opp, men det er vanskelig å følge hennes helt nye forvaltningspraksis. I dag har hun opplyst at en genmodifisert mais hun hevdet var lovlig for et par uker siden, likevel ikke er det, sier Solhjell.

-Spontan tolkning

Stortingsrepresentanten for SV mener ministerens tolkning av regelverket får store konsekvenser.

— Den helt nye forvaltningspraksisen gjør at ni ulike genmodifiserte planter plutselig er tillatt her i landet, selv om Norge er i prosess med å vurdere forbud. På grunn av klima- og miljøministerens spontane tolkning av loven og forvaltningspraksis for et par uker siden, blir hun i dag tvunget til å mene at ni genmodifiserte produkter er tillatt, sier Solhjell.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kommenterer den siste utviklingen slik:

— Det er ille at Tine Sundtoft og Høyre har lagt opptil en praksis som gjør at Norge nååpner for import av GMO-produkter. At Høyre og Frp nå endrer praksis fra tidligereregjeringer uten at det har vært noe nye momenter som kan forklare dennepolitikkendringen, kan ikke tolkes på annen måte at enn at regjeringen ønsker ååpne opp for genmodifisert mat i Norge, sier Vedum

Blant de genmodifiserte organismene som det snart kan bli gitt grønt lys for, er det fire maistyper og tre maisvarianter som er resistente mot sprøytemidler og /eller insekter. Disse genmodifiserte organismene brukes i første rekke som fôr, mens en av maislinjene er godkjent for dyrking i EØS-området.

Endrer blomsterfarge

De to siste GMO'ene er nelliker som genmodifisert for å gi endret blomsterfarge.

Maistypen T25, som regjeringen nå sier er forbudt, har vært godkjent i EU i mange år. Det juridiske grunnlaget for å avvise denne maistypen, er ifølge departementet at den er tillatt i EU under en forordning som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen og heller ikke gjennomført i norsk rett.

Bråket om de genmodifiserte maistypene oppstod etter at klima— og miljøminister Tine Sundtoft i et intervju med BT sa at de to produktene er å anse som tillatt fordi Norge ennå ikke har nedlagt forbud. Dette førte til sterke reaksjoner, både fra tidligere statsråder i Miljøverndepartementet, Bioteknologirådet og miljøvernere. Miljøminister Sundtoft har også måttet svare på spørsmål i Stortinget om regjeringens GMO-politikk.

Krever svar

SV og Sp har også fremmet forslag i Stortinget om forbud av de to maistypene. Nå har altså regjeringen besluttet å avvise den ene av disse maislinjene.

— Det er ett spørsmål Tine Sundtoft gang på gang unnlater å svare på og det er: Mener hun at disse genmodifiserte plantene skal være tillatt i Norge? Hvis hun ikke mener det, har Norge full mulighet til å legge ned forbud. Og det er det klima- og miljøministerens jobb å gjøre, sier Solhjell.

Sp-leder Trygve Slagsvold-Vedum sier at den rødgrønneregjeringen, der han var matminister, la til grunn at genmodifiserte produkter ikke er tillatt i Norge så lengeet forbud er under utredning i regjeringsapparatet.

— Da kritikken etter BT-intervjuet begynte komme, trakk Sundtoft seg heltfra diskusjonen og siden har vi kun hørt om tolkningen av lovverket fra hennesjuridiske rådgivere i departementet. Derfor har Senterpartiet nå sett seg nødttil å fremme en sak i Stortinget for å få statsråden til å redegjøre for hvahun faktisk mener om genmodifisert mat, sier Vedum.

- Dårlige rådgivere

Naturvernforbundet reagerer slik på kuvendingen:

— Det er sørgelig at klima- og miljøministeren har så dårlige rådgivere på GMO-feltet. Sundtoft hevdet med styrke at den genmodifiserte maisen T25 var tillatt, men det viste seg å være feil. Det er tydelig behov for oppklaring av hvordan genteknologiloven praktiseres, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, rådgiver i Naturvernforbundet og tidligere medlem av Bioteknologirådet.

Hun påpeker at bruk av genmodifiserte organismer skal skje i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling, noe som er fastslått i genteknologilovens paragraf 1.

— Miljøskadelige og unyttige GMOer bør forbys. Naturvernforbundet er spesielt bekymret for miljøkonsekvensene av å tillate genmodifisert oljeraps, som har ville slektninger i Norge. Vi risikerer at de genmodifiserte plantene krysser seg med ville planter og sprer genene sine ut i norsk natur, med uante konsekvenser, sier hun.

Hva synes du om Sundtofts snuoperasjon? Si din mening i kommentarfeltet under.