Han sier i en kommentar til Bergens Tidende at det er lett å forstå Olav Akselsens skuffelse, når man tar i betraktning stortingsvedtaket i marsdagene for fire år siden og det politiske ønsket om å legge til rette for å bygge gasskraftverk.

— Men det er rett og slett forutsetningene som har sviktet. Det er utelukkende forretningsmessige hensyn som har avholdt eierne av Naturkraft fra å sette i gang. Spottprisen på gass er omtrent dobbelt så høy i dag som den var da Stortinget fattet sin beslutning i 2000, sier Fuglseth videre. Han tar helt avstand fra spekulasjoner om andre motiver.

— Har dere gitt opp byggeplanene?

— Nei, det er fortsatt intensjonen å sette i gang. Tidlig i høst vil det komme en avklaring fra styret i Naturkraft.

— Akselsen hevder at kraftverkene i dag ville ha vært lønnsomme hvis de var blitt bygget for to år siden?

— Ja, forutsatt at de da hadde vært basert på gamle gasspriser, sier informasjonssjef Fuglseth.