— Gjeldsbyrden er på nærmere ni milliarder kroner. Når Gardermobanen bare har muligheter til å betjene 30-40 prosent av selskapets gjeld, betyr at skattebetalerne og Stortinget er nødt til å avskrive rundt fem milliarder kroner som tapt. Dette kommer i tillegg til de 1,7 milliarder kroner som tidligere er avskrevet og tapt, sier Nilsen.

NSB-Gardermobanen kan ikke bli bedriftsøkonomisk lønnsom med en avkastning på 8 prosent som forutsatt, konkluderer en regjeringsoppnevnt gruppe.

Gruppen kritiserer at de som var satt til å planlegge Gardermobanen, ikke tidlig forsto at banen ikke kunne bli bedriftsøkonomisk lønnsom. NSB Gardermobanen får også kritikk for at selskapet ikke raskt nok tok på alvor problemene knyttet til Romeriksporten.

Med tanke på de knappe samferdselsbudsjettene, er det tragisk å konstatere de samferdsels-milliardene som ser ut til å være tapt, mener Nilsen.

NTB