Mette Yvonne Larsen representerer flere etterlatte og overlevende. Hun reagerer sterkt etter gårsdagens BT-artikkel om den internasjonale antiterroraksjonen «Global Shield». Denne operasjonen førte til at tollmyndighetene varslet PST om at blant andre Anders Behring Breivik hadde gjort mistenkelige innkjøp i Polen. Bistandsadvokaten mener PST-sjef Janne Kristiansen nå må bryte tausheten.

— Hun må komme på banen med en skikkelig gjennomgang av hva PST visste og hva de eventuelt gjorde. Hittil har det kun kommet små drypp underveis, og det holder ikke. Dessuten legger denne usikkerheten sten til den byrden mine klienter allerede bærer, sier hun.

Larsen stiller seg kritisk til måten Janne Kristiansen har håndtert denne saken på siden 22. juli.

— Den veldig skråsikre holdningen i starten var veldig uheldig. De etterlatte opplever det som frustrerende at det hele tiden kommer små avsløringer etter at de har blitt beroliget av at man hadde full kontroll, sier hun.

— Mener du at Janne Kristiansen er skikket til å inneha stillingen som PST-sjef etter det som har kommet frem?

— Jeg er ikke så glad i å bruke store ord. Men jo flere slike saker som kommer frem, skråsikkerhet etterfulgt av beklagelser, dess mindre er hun kanskje i stand til å håndtere et slikt verv, sier Larsen, som understreker at ingen skal frata Anders Behring Breivik noen som helst skyld i denne saken.

— Det blir feil å si at han kunne ha blitt stanset. Men jeg er opptatt av fremtiden. Det må ikke skapes et bilde av at norske sikkerhetsmyndigheter ikke gjør alt det de kan for å avverge slike situasjoner, avslutter Mette Yvonne Larsen.

- Alarm i saken

Den anerkjente svenske terroreksperten Magnus Ranstorp mener politiet burde sjekket navnene på listen Tollvesenet sendte PST etter «Global Shield» opp mot våpenregistre.

— Da ville Breivik kommet opp som registrert med halvautomatisk våpen. I tillegg til kjøp av kunstgjødsel, ville han kanskje utmerket seg på listen og blitt fanget opp, sier Ranstorp.

— 50-60 mennesker er ikke så tidkrevende for politiet å undersøke. Lokalt politi kunne gjort jobben, i samarbeid med PST, mener han.

Også professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen mener BTs opplysninger kaster nytt lys over saken.

— Politiet får hele tiden inn mange navn. Det som er nytt i denne saken er rammeverket rundt, en aksjon der hensikten var å avsløre bombematerialer. Det gir litt mer alarm i saken, sier Bjørgo.

— Burde PST tatt tak i navnene og undersøkt nærmere?

— Jeg skal ikke si at dette ikke kunne vært oppdaget, men det som er klart er at det har vært rettet en større oppmerksomhet mot militante islamister enn mot det militante høyre de siste årene, sier Bjørgo.

Full gjennomgang

Advokat John Christian Elden forventer i likhet med sin kollega en full gjennomgang av PSTs håndtering av saken.

— Det kan i etterpåklokskapens lys åpenbart stilles spørsmål ved om PST har foretatt rette prioriteringer i sitt fokus på ulike grupper og personer, og jeg tar for gitt at granskningsutvalget vil vie dette god plass i sin rapport. Det gjør imidlertid ikke gjerningsmannen mindre ansvarlig for den ugjerning han valgte å foreta, skriver Elden i en e-post til BT.

Tidligere politioverbetjent i Oslo politidistrikt, Finn Abrahamsen, mener det generelt er et stort potensial for forbedring når det gjelder kryssjekking av enkeltpersoner.

— Jeg er redd for at politimyndighetene dessverre ikke er flinke nok til å bruke eksempelvis våpenregisteret når man skal skaffe seg oversikt rundt privatpersoner som har havnet i søkelyset.

Kryssjekking mot offentlige registre bør snarest mulig inn i dreieboken til norsk sikkerhetspoliti, sier den tidligere polititoppen.

Vil ha sikre svar

Advokat Einar Drægebø representerer 21 overlevende fra Hordaland. Han har tiltro til at 22. juli-kommisjonen vil avdekke hvorvidt politiet, PST eller andre har gjort noen feil.

— Klientene mine vil heller ha sikre og gode svar, og avfinner seg med at det kommer til å ta tid. Jeg må si at jeg er skeptisk til advokatkolleger går høyt og mener ting på et altfor spinkelt grunnlag, sier Drægebø.