AUDUN STØLÅS

Gunnar Knutsen, valgstyrets presidentkandidat foran landsmøtet i Redningsselskapet i slutten av denne uken, uttalte til Bergens Tidende lørdag at han mente å vite hvem som sto bak kampanjen mot ham.

— Det er uten tvil fungerende generalsekretær Kjell Brevik, uttalte Knutsen.

— Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har en klar oppfatning av at Brevik prøver å manipulere det sittende sentralstyret mot meg, uttalte Gunnar Knutsen videre.

Kjell Brevik gjør det klart at slike beskyldninger vil han ikke ha hengende på seg.

Offentliggjør brev

— De som kjenner meg vet at jeg ikke har store forutsetninger for å gripe inn i et valg på denne måten. Når Gunnar Knutsen sier dette må det sannsynligvis skyldes at han har fått vite om et brev som jeg har sendt til valgkomiteen om en del av Gunnar Knutsens disposisjoner. Dette brevet sendte jeg i full forståelse med Redningsselskapets styre. Når Gunnar Knutsen har gått ut med slike beskyldninger mot meg, har jeg besluttet å offentliggjøre brevet jeg sendte til valgkomiteen, sier Kjell Brevik. Det gjør jeg i full forståelse med styret, sier han.

- Godkjente utbetalinger

Brevik sier at brevet blant annet går på at Gunnar Knutsen, mens han var styremedlem i det tidligere styret i Redningsselskapet, godkjente og ansporet utbetalinger til tidligere generalsekretær Monica Kristensen Solås stikk i strid med reglementet i selskapet.

— Som styremedlem måtte Gunnar Knutsen vite at han ikke var bemyndiget til dette, sier Kjell Brevik.

Ekstern rapport mandag

Brevik opplyser at rapporten fra den eksterne kommisjonen som har gransket forholdene i Redningsselskapet, vil bli overlevert mandag. Det var landsrådet som gjorde vedtak om en slik ekstern gransking. Styret i Redningsselskapet må følge opp det som måtte komme frem i rapporten, sier Brevik.