Problemstillinger rundt etnisk diskriminering ble fra 1. januar en del av ombudets arbeidsoppgaver, og man har derfor tatt opp til vurdering om Gaarders kronikk kunne gi grunnlag for anmeldelse, skriver Dagbladet.

– Kronikken er nok på grensen av hva man kan tåle, men vi oppfatter den ikke som et rasistisk angrep eller som et angrep på jødene som etnisk gruppe. Vi ser ingen grunn til å anmelde forholdet, sier Likestillings— og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Anne Sender, forstander i det mosaiske trossamfunnet i Oslo, er uenig i ombudets vurdering.

– Det blir veldig lite helhetlig. Gaarder angriper oss som folk, som religion og han tukler med historien. Å være jøde er mer enn bare etnisitet, sier Sender.