HALLGEIR OFTEDAL

Kristiansand

Forhandlingene i byretten startet med personaliagjennomgang fra dommerens side.

Dommer Ree: — Du har ikke plikt til å forklare deg, men du har rett til dette. Jeg vil oppfordre deg til å avgi forklaring.

Kristiansen: - Det er vanskelig å forklare seg. Jeg er nervøs.

Dommer Ree: - Det forstår jeg. Trøsten får være at det blir litt lettere etter hvert.

Dermed gikk førstestatsadvokat Edward Dahl i gang med eksaminasjonen av Kristiansen.

Syklet mye i heia

Viggo Kristiansen snakker med høy og klar stemme. Han artikulerer godt, og starter ofte sine svar med «Du,......».

Om sitt forhold til HV fortalte Kristiansen at han ikke savnet dette engasjementet etter at han ble kastet ut av organisasjonen. Kristiansen opplyste at han hadde stor interesse av å sykle i heia. Han opplyste at han hadde drevet med turn og fotball. Da han var 15 sluttet han

Statsadvokaten Dahl: - Så har vi hørt litt om denne bua di.

Kristiansen: - Ja, denne er jo blitt ganske populær.

Andersen forteller at han har disponert bua de tre siste årene og at han brukte den til sykkelverksted. Foreldrene har også hatt ting lagret i bua, et lokale som fulgte med huset da det ble kjøpt.

Lyttet og støttet

Den tiltalte sa at han og Andersen hadde vært gode venner.

Kristiansen: - Han har vært en god kamerat. Lyttet og støttet meg med mine problemer, og alltid vært hjelpsom. Han kom alltid når jeg spurte om hjelp.

Dahl: - Var dere like av natur?

Kristiansen: - Kan du si mer om spørsmålet ?

Dahl: - Var dere like utadvendte og aktive

Kristiansen: - Jeg var nok mer aktiv.

Dahl: - Du har jo MBD...

Kristiansen: - Jeg fikk vite det for sent. Det gikk ut over familien min, særlig min far. Jeg ble mobbet på grunn av dette. Jeg gjorde en del galt hjemme.

Den tiltalte sa at han aldri kunne sitt rolig i fem minutter.

— Det kan Jan Helge, men ikke jeg.

Dahl: - Men du har jo sittet ganske rolig i retten her et par dager.

«Proppfull av medisiner»

Kristiansen: - Men jeg er proppet full av medisiner.

Under forklaringen medgir Kristiansen at både han og Andersen er sta. Etter at de har kranglet er det Kristiansen som tar kontakt for å skape forsoning. Han betegnet Andersen som en rotekopp. Selv forteller Kristiansen at han nesten kan betraktes som et petimeter når det gjelder orden.

Dahl: - Kan du gi Jan Helge ordrer og så gjør han det?

Kristiansen: - Nei. Hvis du spør han på en pen og god måte, så gjør han ting du spør ham om.

Dahl: - Blir du fort sinna?

Kristiansen: - Jeg har lært å styre meg mer med årene.

Dahl: - Har dere noen gang vært så uenige at dere har gått i tottene på hverandre?

Kristiansen: - Nei, aldri.