— Det kan fort skje ulykker på et laboratorium når alkoholpåvirkede studenter håndterer farlige kjemikalier eller tunge maskiner, sier Ole Petter Hjelmstad, leder i Studentutvalget for sivilingeniørutdanningen til studentavisen i Trondheim, Under Dusken.

Hvert år blir studenter utvist fra laboratoriene på grunn av uforsiktig omgang med alkohol. Studentutvalget vil nå sette søkelys på problemet.