– Det vi ser, er en organisasjon som på slutten av 90-tallet druknet i penger grunnet automatinntektene. Ut ifra automatavdelingen spredte det seg en fest— og forbrukskultur. Det var legitimt å ta med kunder på Bagatelle for å sikre gode plasseringer av automatene, sier Sunnanå til VG.

Han presenterer i sin nye bok regninger og annen dokumentasjon som viser en ukultur i Redningsselskapet over flere år. Spesielt to personalsamlinger i månedsskiftet november/desember 2005 på Hurdalsjøen hotell blir trukket fram som skikkelige sjøslag. Til sammen skal deltakerne ha drukket 1.424 alkoholenheter, som tilsvarer 14,2 enheter per deltaker. Alkoholen utgjorde 59 prosent av serveringsutgiftene.

– Når vi vet at mange drikker mindre, eller ingenting, sier det en del om sjøslaget, sier Sunnanå.

Anne Enger skal som fersk generalsekretær også ha opplevd fyllekulturen på en høstsamling i 2002.

«Det er det verste jeg har opplevd», skal hun ha sagt.

Sunnanås bok beskriver økonomisk rot og overforbruk i organisasjonen over flere år. Ifølge forfatteren er det nå en sunnere kultur i Redningsselskapet, den nye sjefen er avholdsmann.