• Fylkespolitikerne er selv de største bremsene for reformer innen fylkeskommunen, sier kommunalminister Erna Solberg.

— Fylkespolitikerne er mer opptatt av sin egen posisjon enn hva som er hensiktsmessig i forhold til brukerne og tjenestene som fylkeskommunene skal levere, mener kommunalministeren.

Mangler perspektiv

Solberg understreker at regjeringens overordnete målsetting med reformprogrammet innen offentlig forvaltning er at tjenestene skal bli bedre.

Men hun synes dette perspektivet mangler når fylkespolitikerne debatterer fylkeskommunens fremtid.

— Denne holdningen er spesielt typisk for opposisjonen. Men jeg registrerer også at den eksisterer innen i regjeringspartiene. Det gjelder også politikere i mitt eget parti sier Solberg i samtale med Bergens Tidende. Hun nevner spesielt at fylkesordfører Roald Bergsaker i Rogaland fylkeskommune har vært meget kritisk.

I Hordaland har blant annet fylkesvaraordfører Torill Selsvold Nyborg kommet med sterk kritikk av regjeringens distrikts- og regionpolitikk fylkeskommunens fremtid.

- Ser ikke behovene

— Jeg oppfatter denne kritikken som et uttrykk for at fylkespolitikerne ikke evner å se at det er behov for å fornye fylkeskommunens oppgaver, sier Solberg.

I går morges var Solberg invitert til frokostmøte med Bergens Næringsråd.

Der understreket hun at det er vesentlig for regjeringen å få ryddet i arbeidsoppgavene mellom staten, fylkeskommunen og kommunene.

Solberg varsler også at regjeringen åpner for nye arbeidsfordelinger mellom kommuner og fylkeskommuner.

Forsøk med videregående skole

Blant annet åpner hun for å sette i gang forsøk hvor kommunene overtar driften av fylkeskommunale oppgaver. Det kan være aktuelt både innen rusmiddelomsorgen, barnevernet og i den videregående skolen.

— Vi ønsker fremdeles at de videregående skolene skal være fylkeskommunale. Men dersom det er kommuner som forsøksvis ønsker å overta driften av videregående skoler, er vi åpne for det, sier Solberg.

— Det viktigste i disse forsøkene blir at den som driver, uansett om det er staten, fylkeskommunen eller kommunene, må tilføre brukerne og tjenestene noe nytt.

Regjeringen ønsker å styrke fylkeskommunens oppgaver innen næringsutvikling

— Det vil innebære at fremtidens fylkeskommuner kan bli svært forskjellige.

Fylkeskommuner som Østfold, Akershus og Vestfold som ligger i sentrale strøk vil få færre oppgaver. Fylkeskommunene i Nord-Norge vil derimot spille en mer aktiv rolle i næringsutviklingen. Hordaland vil trolig komme i en mellomstilling, mener Solberg.

«FYLKESPOLITIKERE SELVOPPTATTE»: Kommunalminister Erna Solberg synes ikke fylkespolitikerne er særlig opptatt av å fornye fylkeskommunen for brukernes skyld
Foto: Ørjan Deisz