• Fylkesarbeidssjefen aner ikke hva han snakker om når han sier at sosial dumping har et marginalt omfang her i Hordaland. Han er i beste fall naiv!

Fagforeningsveteranen Kjell Sørensen er oppbrakt over å lese fylkesarbeidssjef Tommy Johansens vurdering, slik den fremgikk av reportasjen i BT torsdag om Næringsbarometeret.

Lederen i Fellesforbundet avdeling 5 (Jern og Metall) sier at fagbevegelsen må drive detektivarbeid for å komme underbetalingen til livs, og det er de groveste ting som blir avdekket. Det er primært polakker som blir stemoderlig og til dels kriminelt behandlet, hevder han.

Fiktive postkassebyråer

— Den spørreundersøkelsen som er gjort blant bedriftslederne, som fylkesarbeidssjefen henviser til, kan ikke være mye verdt, supplerer lederen i LO i Bergen og omland, Roger Pilskog, og avdelingssekretær i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Der fremgår det at 73 prosent av de spurte oppgir at utlendingene enten lønnes på linje med nordmenn eller endatil høyere. 14 prosent svarer at de er usikre.

— Dette er ikke seriøst. Det er det samme som å spørre folk om de har det med å smugle, sier Pilskog som heller ikke kan skjønne at det er dekning for å påstå at utlendinger til og med lønnes høyere enn nordmenn - hvis man holder enkelte nøkkelstillinger i oljebransjen utenfor.

— Det virkelig store problemet, sier Eggum, er byråene som formidler de polske arbeidstakerne. De er for det meste fiktive postkassebyråer med adresse i Polen, men med en nordmann som eier. Svært mange av polakkene som kommer hit for å få jobb i bygg og anlegg hyres inn på denne måten, og mange kommer hit i god tro, sier han, men presiserer at vikarbyrået Adecco har rent mel i posen.

- Grov kriminalitet

Det er ikke uvanlig at en polakk bare får 10 kroner timen, som er lovbestemt minstelønn i hjemlandet. Tilsvarende norsk normallønn på en byggeplass er 150-200 kroner, opplyser Pilskog.

— Vi har klare indikasjoner på at det også dreier seg om alvorlig økonomisk kriminalitet. De store inntektene fra bakmenn sendes til Polen, men vi finner ikke ut hvem som mottar dem. Man får altså «hvite penger» her i Norge og «vasker dem svart», tilføyer Pilskog.

— Det er bare unntaksvis at vi kommer over seriøse polske foretak, sier han.

Krever effektive tiltak

— Vil dere påstå at arbeidsgiverne forsøker å bagatellisere problemet med sosial dumping?

— Nei, det vil vi ikke. Men fra mange kanter får vi høre at folk er enig med oss og gir oss oppmuntring når vi slår ned på grov underbetaling, sier Eggum.

De tre fagforeningslederne setter all sin lit til at regjeringen sørger for å gi Arbeidstilsynet større ressurser for å rydde opp i uhumskhetene. - Tilsynet må både få innsynsrett i arbeidsvilkårene og dessuten anledning til bøtelegging. I tillegg må politiet delta mer aktivt for å avdekke ren økonomisk kriminalitet, sier de.

TIDKREVENDE: Fagforeningslederne Jørn Eggum (til v.), Kjell Sørensen og Roger Pilskog bruker mer og mer tid for å komme til bunns i saker som gjelder grov utnyttelse av polske arbeidere.
EIRIK BREKKE