— Ordningen fungerer i det vesentlige godt og fyller et behov både for au pairer og vertsfamilier, sier ass. avdelingsdirektør Morten Hansen i UDI.

Direktoratet vil likevel iverksette enkelte tiltak for å sikre formålet med ordningen. For eksempel vil man skjerpe kravene til kontrakter, og vertsfamilien vil bli pålagt å betale norskkurs for au pairen.

Selv om filippinske myndigheter har gitt filippinske au pairer utreiseforbud, mener UDI at filippinske statsborgere må behandles på lik linje med andre søkere.