• Det er fullt mulig å drive Konkurransetilsynet på en forsvarlig måte fra Bergen. Men det har en pris, og vi vil få en vanskelig overgangsperiode avhengig av hvor mange medarbeidere som blir med.

Det var trønderen Trond Giske (Ap) som mandag fikk frem denne innrømmelsen fra Konkurransetilsynets sjef, Knut Eggum Johansen, mot slutten av Stortingets høringer om utflytting av åtte statlige tilsyn fra Oslo.

Da hadde medlemmene av familie-, kultur— og administrasjonskomiteen lyttet til en omfattende oppramsing av argumenter mot utflytting fra ansatte og ledelse i Konkurransetilsynet.

På klingende bergensk beskrev Steinar Eskild Trovåg i Konkurransetilsynet hvilke ulykker som ville ramme tilsynet om det flyttet til Norges nest største by.

Velkommen til Bergen

— Dette lyder som en invitasjon dere ikke kan si nei til, sa komiteens leder, Sonja Sjøli (H), henvendt til de ansatte da delegasjonen fra Bergen hadde avsluttet sine innlegg.

Byrådsleder i Bergen, Anne-Grete Strøm-Erichsen, orienterte komiteen om de mange fordeler både Konkurransetilsynet som faglig organ og de ansatte ville få privat dersom de flyttet til byen mellom fjellene.

— I Bergen er det lett å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. For byen er de offentlige arbeidsplassene en drivkraft i den økonomiske utviklingen, og det er på høy tid at vi satser på kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo.

— Ta Norge i bruk, sa byrådslederen, som mener det er positive erfaringer med utflytting både i Sverige og Norge.

Utdanningsbyen Bergen

Strøm-Erichsen fremhevet den kompetansen som er representert ved Norges Handelshøyskole og Universitet i Bergen. Hun opplyste at det hvert år uteksamineres 200 jurister og 350 siviløkonomer fra byens læresteder, der det i alt er 25.000 studenter.

Byen ønsker å påta seg ansvaret for å samle kunnskapsmiljøer på høyt nivå. Vi har allerede gode advokatmiljøer, rådgivere og konsulentmiljøer innenfor et bredt sammensatt næringsliv, sa byrådslederen.

Varaordfører i Hordaland fylke, Torild Selsvold Nyborg, supplerte byråden med å tilby de ansatte meget gode forhold privat. Lavere boligpriser, bedre kulturtilbud, lokaler sentralt eller hvor man måtte ønske.

— Vi skal gjøre alt for å gi de ansatte optimale vilkår og håper flest mulig blir med på flyttelasset, sa hun.

Rasering av tilsynet

Innleggene gjorde ikke noe inntrykk på de ansattes representanter.

— Forslaget om å flytte Konkurransetilsynet til Bergen er i realiteten et forslag om å legge ned dagens ferdig omorganiserte og velfungerende organisasjon, for så å bygge opp en ny organisasjon i Bergen, sa Steinar Eskild Trovåg på vegne av de ansatte.

Han mener flyttingen betyr en rasering av dagens kompetanse og finner ingen fornuftig sammenheng mellom regjeringens planer om utflytting og dens uttrykte målsetting om å satse på konkurransepolitikken.

Mens Konkurransetilsynets sjef, Knut Eggum Johansen, ga en rolig faktabeskrivelse av problemene knyttet til flytting, la de ansatte frem for Stortinget den reneste smørbrødliste med argumenter mot en flytting.

Både ledelse og ansatte var imidlertid enige om at arbeidet for å bekjempe økonomisk kriminalitet ville bli satt et langt skritt tilbake ved en flytting samtidig som det vil bli langt mer problematisk å håndheve konkurransereglene i EØS-avtalen fra 1. mai 2004.

(NTB)