Frank M. Rossavik, Luxemburg by

Kommunene ser på domstolens uttalelse som en "full seier", men denne vurderingen bestrides av LO.

I sin uttalelse avsagt nå i formiddag sier domstolen at bestemmelser i tariffavtalen som har til hensikt å forbedre arbeidstakeres arbeids— og ansettelsesvilkår i utgangspunktet ikke bryter med EØS-avtalens artikkel 53.

Men domstolen sier samtidig at bestemmelsene kan være i strid med konkurransereglene dersom de tjener andre formål, eller i praksis ikke forbedrer arbeidstakeres rettigheter.

Domstolen sier også at en sammenslutning av kommuner kan oppfattes som et foretak og dermed omfattes av artikkel 53. Det siste er et nøkkelpunkt for kommunene som forsvarer sin beslutning om å bryte ut av KLP.

Kommunene: "Full seier"

— Dette er en full seier for kommunene, sier en jublende advokat Jan Fougner.

Han representerer Os, Kvam, Kvinnherad, Vikna, Volda og Lørenskog kommuner.

— Domstolen sier klart at KLP-saken kan falle inn under artikkel 53 og at en sammenslutning av kommuner kan ses på som et foretak. Det er akkurat det vi har bedt om, nå gleder vi oss selve arbeidsrettssaken som starter over påske, sier Fougner.

LO også fornøyd

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen sier til bt.no at "dersom kommunene er så fornøyde, kan de ikke ha hatt store forventninger".

— Domstolen sier at bestemmelser i tariffavtalen i utgangspunktet ikke rammes av EØS-avtalens konkurranseregler. Det er en støtte til vårt syn.

— Motparten mener nøkkelpunktet er at en sammenslutning av kommuner kan ses på som et foretak, og at saken dermed kan vurderes opp mot konkurransereglene?

— Ja. Men dersom Arbeidsretten kommer til at bestemmelsene om pensjon i tariffavtalen har til hensikt å bedre arbeidstakernes interesser, trengs det ingen videre vurdering, sier Atle Sønsteli Johansen.

Halverte utgifter

De 11 kommunene sa opp sine kollektive pensjonsavtaler med KLP i 1998 for å spare penger. De hevder å ha halvert sine utgifter etter overflyttingen.

LO mener overflyttingen er et brudd på tariffavtalen fordi de nye pensjonsavtalene ikke er nøytrale med hensyn til alder og kjønn. KLP forsikrer alle arbeidstakere på like vilkår, mens de private prissetter etter risiko. Det betyr eksempelvis at unge menn er billigere å forsikre enn eldre kvinner. Dette, mener LO, kan føre til at kommunale arbeidsgivere kan komme til å prioritere yngre arbeidstakere fremfor eldre. I Arbeidsretten etter påske

Rettssaken mellom LO og utbryterkommunene kommer opp for Arbeidsretten etter påske. Uttalelsen fra EFTA-domstolen vurderer kun de EØS-rettslige sidene ved saken, men vurderingen som er avgitt i dag kan likevel få stor betydning.