— Mandag sa utenriksminister Jonas Gahr Støre at bistanden til Hamas skulle stanses. I dag sier utviklingsminister Erik Solheim noe annet. En kan jo lure på hvem som har autoriteten i Utenriksdepartementet, sier Solberg til NTB.

Hun minner om at Stortinget i forbindelse med Støres utenrikspolitiske redegjørelse påla regjeringen å stille krav i forbindelse med overføring av penger til Hamas.

— Støre har full støtte i Stortinget for å stanse bistanden til Hamas inntil det er klart at den nye palestinske regjeringen anerkjenner Israel, innstiller sine voldelige aksjoner og godtar tidligere inngåtte avtaler, sier Solberg.

Hun mener at det skaper unødvendig forvirring at Støre først sender massive signaler om stans i bistanden, og at Solheim så kommer og snakker om at den kanskje skal vurderes en gang i mai.

— Dette er høyst kritikkverdig, sier Høyre-lederen.