Han var uten identifikasjonspapirer og befant seg i krigssonene i striden mellom serbere og kroater. Hvis han ble stanset og ikke kunne vise frem papirer og ble tatt for å være serber, kunne han risikere livet, forklarte han i retten.

– Mine fiender var da både serbere og kroater, sa den tiltalte 42-åringen etter å ha fortalt nærmest om en odyssé gjennom deler av Bosnia og Kroatia våren 1992.

«Reisen» begynte da han på jobben 9. april 1992 ble oppsøkt av en leder i det sosialdemokratiske partiet i Bosnia og sammen med andre i sin bosniske hjemby Stolac fikk beskjed om at de skulle dra til en annen by og få utlevert kroatiske uniformer og våpen.

– Broren til ham som kom og ga meg beskjed, var visepresident i Bosnia, forklarte tiltalte i retten.

Men etter en god del farting omkring og nokså kaotiske tilstander befant han og noen kamerater seg uten våpen, uniformer og identifikasjonspapirer i et område der det var livsfarlig å bli tatt som serber.

– Den eneste grunnen jeg hadde til å slutte meg til de kroatiske styrkene, var at jeg ikke hadde identifikasjonspapirer, sa 42-åringen i Oslo tingrett.

Holm, Morten