• Det ser ut for å være vanskeligst å gardere seg mot personer som er uberegnelige og som vi ikke vet hva kan foreta seg, sier justisministeren.

Knut Storberget mener at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har god oversikt over og kontroll med ekstremistgrupper. Men i den labile situasjonen i kjølvannet av Muhammed-tegningene er det vanskeligere å forutse hva forskrudde enkeltindivider kan finne på, slik han vurderer det.

— Det er en ganske krevende og uberegnelig situasjon politiet står overfor. Men de grupper som er under oppsikt er heldigvis ikke så godt organisert. Vi skal likevel ikke bagatellisere disse, for begivenheter kan eskalere. Men politiet følger årvåkent med alle miljøer som kan tenkes å utgjøre en trussel.

Jeg føler meg trygg på at vi har god kontroll, sier Storberget.

Han gir blomster til et samlet politisk miljø for at situasjonen her til lands er rolig, tatt i betraktning at også Norge har vært sterkt i fokus på grunn av de omstridte karikaturtegningene.

Økt terrorfare?

— PST-sjef Jørn Holme har fremhevet annen- og tredjegenerasjons innvandrere som den største terrortrusselen. Er du enig med ham?

— Jeg har ikke dekning for å si det samme. Jeg kan verken si ja eller nei. Terrorens vesen er nå engang slik at det er vanskelig å si hvilke grupper som er farligst.

— Norske terroreksperter er åpenbart enig om at faren for slik terror i Norge har økt betraktelig?

— I en lengre periode nå har vi hatt det vi kaller et «moderat» trusselnivå. Det er ikke blitt endret. Jeg vil også gi honnør til politiet for at det gjør en kjempejobb med å forebygge og hindre at ulovlige ting skjer. Vi skal huske på at det er ytterliggående elementer som skaper konflikter, og de er ikke særlig opptatt av religion, sier justisministeren videre.

Stående i soningskø

Han var invitert til årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen lørdag. I foredraget holdt han bl.a. et oppgjør med den forrige regjeringens kriminalpolitikk:

— Talsmenn for den regjeringen hevder at vi kom til dekket bord, men jeg vil snarere si at vi måtte ta oss av oppvasken. Tre tusen mennesker ble bare gående på frifot etter å ha fått sin dom om å sone straffen. Men ingenting skjedde, de ble stående i soningskø. Vi vil ha dem inn for å få dem på rett kjøl igjen, sa han.