I siste halvdel av 1990-tallet var Gundersen ansvarlig for studieturene i Frps stortingsgruppe.

På reiser i Stortingets regi må stortingsrepresentantene alltid levere reiseregninger. Men Gundersen sier at dette overhodet ikke gjaldt Frps egne turer:

– Når vi var på restaurant i fellesskap, ble regningen betalt av Eli Hagen, sier han.

Istanbul, Madrid, Roma, London og Paris sto på Frps studieturprogram i løpet av en femårsperiode.

En av stortingsrepresentantene skal ha fått bekreftet av partiets generalsekretær Geir Mo at verken han eller kona trengte å oppføre turene på selvangivelsen fordi de var innenfor regelverket. Verken Carl I. Hagen, Eli Hagen eller Geir Moe ønsket å kommentere saken overfor TV 2 søndag kveld.