Frp-lederen kom med sterke angrep på miljøbevegelsen og andre politiske partiet da hun i Bergen lørdag innledet den første av fire klimapolitiske konferanser som Frp skal holde i vår.

– Regjeringen Stoltenberg og miljøbevegelsen driver symbolpolitikk som gjør det dyrere å fly, kjøre bil og reise. Frp vil ikke være med på å plage folk med slik symbolpolitikk, sa Jensen.

Alternative forslag

I stedet for høyere avgifter og restriksjoner vil Frp utvikle teknologi og løsninger som kan gi langt større miljøeffekter.

– Hvis vi legger sammen all transport på veien, i lufta og til sjøs i Norge, så er CO2-utslippene bare en firedel av Polens største kullkraftverk, sa Frp-lederen.

Hun lovet de rundt 250 Frp-medlemmene som deltok på konferansen at partiet vil holde debatten i gang og komme med alternative forslag.

– Klimadebatten er ikke avlyst, uansett hvor mye norske politikere måtte ønske det. Vi skal jobbe for en fornuftig, realistisk og kostnadseffektiv tilnærming til alle sider av denne debatten, lovet Jensen.

Står godt

På spørsmål om det er vanskelig for partiet å stå alene i klimapolitikken sier Jensen at partiet er vant til å stå alene.

– Vi har stått alene i mange viktige saker og stått godt. Det er jeg stolt av, sier hun.

– Vil klimapolitikk bli en hovedsak i valgkampen neste år?

– Det er nok mange politikere som kunne tenke seg det. Men jeg tror andre spørsmål, som eldreomsorg, helse og personlig økonomi vil bli viktigere, sier Jensen til NTB.

Hun understreker samtidig at partiet vil delta i klimadebatten og at konferansene holdes for å drøfte disse spørsmålene med medlemmer og tillitsvalgte.

Debatten er ikke over

– I norsk klimadebatt er det vedtatt at menneskeskapte CO2-utslipp er klodens største miljøproblem. Debatten er over. Alle som tillater seg noe så dumt som å stille spørsmål ved dette er dumme og klimabøller, sa Jensen.

Hun viste til at mange forskere har satt spørsmålstegn ved rapportene fra FNs klimapanel.

– Ikke alle disse forskerne er kjøpt og betalt av industrien, sa hun.

– Vi i Frp erkjenner at vi har klimaendringer. Det har vi hatt så lenge Jorden har bestått. Men er det noe helt spesielt og menneskeskapt som skjer nå eller kan det tenkes at det er noe i det de uavhengige forskerne sier at det er flere forklaringer enn CO2, spurte Jensen.

Hun mente at daglige variasjoner i temperatur og nedbør brukes til å skremme folk til å tro at dommedag er nær.

– Det er populistisk og uansvarlig. Politikere har en viktig jobb i å spre kunnskap, ikke frykt, sa Frp-lederen.

MOT STRØMMEN: - Vi har stått alene i mange viktige saker og stått godt. Det er jeg stolt av, sier Siv Jensen.
Heiko Junge