ATLE ANDERSSON atle.andersson@bt.no— Gjenopplivingen må også anses å ha skjedd på en lovlig måte. Vi kan ikke se at andre som tidligere var tilknyttet DLF, hadde noe rettslig grunnlag til å kunne hindre dette, fastslår advokatfirmaet Pricewaterhouse Coopers, som har utarbeidet en juridisk betenkning på oppdrag fra fylkesvalgstyret i Nordland. Det nye hovedstyret i DLF, som ble valgt av ekskluderte og utmeldte medlemmer av Fremskrittspartiet 23. mars, står derfor i sin fulle rett til å vedta hvilken liste som skal anses å representere DLFs lokalorganisasjon i fylket.Sentralstyremedlem Svend Albertsen fra Bergen tar avstand fra oppfatningen av at det er utmeldte og ekskluderte Frp-politikere som på egen hånd tok initiativ til å overta partinavnet.- Det var flere av oss som var med på å grunnlegge Det Liberale Folkepartiet i 1988, tidligere De Liberale, som tok kontakt med Gundersen, Danielsen og senere Vidar Kleppe for å diskutere en felles politisk plattform, hevder Albertsen. Han er glad for at grupperingen han tilhører har vunnet første runde i striden om partinavnet. Albertsen minner også om at dagens DLF ikke er en etterlevning etter bruddet i Venstre i 1972. Det opprinnelige DLF gikk inn igjen i Venstre i 1988, sier han. Følges konklusjonene til advokatfirmaet, vil listene fra Danielsen-fløyen representere DLF ved høstens stortingsvalg. Dag Danielsen er meget godt fornøyd med konklusjonene. Han regner med at fylkesvalgstyrene, som skal godkjenne listene, faller ned på det samme resultatet. - Vi kommer til å stille lister i alle fylker, sier Danielsen til NTB.