KARI PEDERSEN

Men det er langt fra sikkert at Bergen får 200 millioner i økte inntekter neste år, slik byrådet legger opp til, understreker Sandberg.

Prinsippet om å gi tilbake kommunene deler av selskapsskatten kommer opp som en egen sak i Stortinget i høst. Den for Bergens del sterkt ønskede omleggingen, er med andre ord ikke avhengig av at regjeringspartiene inngår budsjettavtale med Frp.

Regjeringspartiene kan ble enige med Frp om selskapsskatten og deretter vende seg til Ap for en budsjettavtale. Prinsippet ligger fast, uavhengig av budsjettpartner. Rammene for kommunenes skatteinntekter er de samme, selv om fordelingen blir en annen.

— Byrådet i Bergen tar hele gevinsten til inntekt neste år. Er det risikabelt?

— Jeg håper at det ikke er risikabelt, sier Per Sandberg med et smil: - Frp har programfestet at selskapsskatten skal tilfalle den kommunen der verdiene skapes og ikke gå i statskassen. Men detaljene i nyordningen er ikke klarlagt. Skal omleggingen skje gradvis eller tas på et år? Hva med kraftkommunene? Slike spørsmål må vi ta stilling til i høst, sier Sandberg.

Tilbakeføringen av selskapsskatten er en del av en stor omlegging av det kommunale inntektssystemet. Kommunalminister Erna Solberg vil samtidig innføre såkalt symmetrisk inntektsutjevning. Også denne omleggingen faller ut i Bergens favør og i Oslos disfavør. Summen av selskapsskatten og et nytt inntektssystem er tidligere beregnet å gi 223 millioner ekstra til Bergen.

Gevinsten til Bergen har en pris: Det store flertallet av kommuner på Vestlandet vil tape på omleggingen.