Sammen med Gjermund Hagesæter (Frp) har de to sentrumspolitikerne utgjort en Vestlands-trio under budsjettknivingen i Stortinget. Dagen derpå er det tid for skryt og glede — og ikke minst for å erkjenne et politisk paradoks: Takket være Frp er budsjettet justert etter Venstres og KrFs hjerte.

Vihovde, som i går rensket kjøleskapet i Sveio for tre uker gammel melk, oppsummerer slik i samtale med Bergens Tidende:

- I høy grad til å leve med

— Dette budsjettforliket er i høyeste grad til å leve med for oss i Venstre. En milliard kroner mer til kommunene er viktig, og for næringslivet er det bra at permitteringsordningen blir stående, og at vi har fått en bedre avskrivningsordning for maskiner. For vårt distrikt skal vi også være glad for at skatteordningene for sjøfolk og rederier er dreid i riktig retning. I tillegg er jeg svært tilfreds med at vi fikk rettet opp i noen tøffe kutt som regjeringen foreslo, blant annet når det gjelder blå resept, sier Vihovde.

— Du sier med andre ord at Frp har medvirket til at budsjettet blir bedre enn det finansministeren presenterte tidlig i oktober?

— Ja for så vidt, og jeg har i hvert fall ikke opplevd at Frp kom med krav som påførte oss smerte. Partiet var riktignok beinhardt under forhandlingene, men det var konstruktivt, og vi har som sagt fått et godt resultat.

— Ville ikke resultatet ha blitt enda bedre om dere hadde vendt dere til Arbeiderpartiet igjen?

— Det er jeg ikke så sikker på. Nå synes jeg venstrefolk skal være godt fornøyd med det vi har oppnådd. fortsetter Venstres finanspolitiker.

En gammel KrF-sak

Ingebrigt S. Sørfonn fremhever på sin side at han er særlig glad for at Frp hjalp til med å bedre pensjonsordningen for gifte pensjonister sammenliknet med samboende pensjonister. Dette har vært en gammel KrF-sak, presiserer han.

Sørfonn er ellers spesielt fornøyd med at kommunene får et betydelig inntektsløft, og at borteboerstipendet blir større, slik at elever som bor på hybel slipper å ta opp lån.

På samme måte som Vihovde puster han lettet ut over at både rederi- og sjømannsskatten er justert. Nettolønnsordningen for fergerederiene blir videreført, og refusjonsordningen for sjøfolk er på plass.

For rederiene betyr det dessuten atskillig at tonnasjeavgiften blir redusert med 30 prosent.

— Alt dette kan dere altså takke Frp for?

— Nå stiller vi oss hundre prosent bak dette budsjettforliket, selv om vi måtte gå med på å redusere alkoholavgiftene med 100 mill. kroner. Det var smertelig.

Men den politiske avstanden til Frp er jo ikke blitt mindre, selv om vi nå har oppnådd et budsjettforlik, sier Sørfonn.

Skrekkscenariet

Gjermund Hagesæter (Frp) sier på sin side at han helst skulle ha sett mye større skatte- og avgiftslettelser. Hadde Frp fått sin vilje fullt ut, ville de ha blitt ti ganger så store. Men budsjettet er tross alt til å leve med. Det har fått en langt bedre sosial profil enn det som ble lagt frem av finansministeren, mener han.

— Skrekkscenariet var risikoen for at Arbeiderpartiet skulle få innvirkning på budsjettet, og i verste fall at det kunne komme tilbake til regjeringsmakten. Dessuten kunne vi av hensyn til næringslivet ikke la denne usikkerheten omkring budsjettet fortsette lenger.

— Hvorfor valgte dere ikke å røre u-hjelpsbudsjettet?

— Hadde vi fått bestemt, ville inndekningen gått hardt ut over u-hjelpen. Men hadde vi satt frem krav om det, ville det bare ha forsuret forhandlingsklimaet, mener Hagesæter.

Forhandlerne fra Frp bet seg merke i at USAs president George Bush jr. fulgte nøye med i budsjettforhandlingene, ifølge statsminister Kjell Magne Bondevik.

— Vi var imponert da vi hørte dette, og det ble antydet oss imellom at vi kunne muligens kontakte Det hvite hus hvis forhandlingene gikk i stå!