Totalt vil Frp omfordele 42 milliarder kroner i statlige overføringer fra familier med yrkesaktive kvinner til familier der en av foreldrene er hjemmearbeidende. I partiprogrammet slår Frp fast at pengene skal overføres i form av en økning i barnetrygden.

Det betyr at disse pengene vil kunne havne hos en rekke utlendinger med jobb i Norge. Første året etter man har født, vil Frp plusse på dagens barnetrygd med 184.000 kroner. Når barna er ett og to år, vil Frp øke barnetrygden med rundt 61.500 kroner, mens 3-, 4— og 5-åringer vil kunne få økt barnetrygden med om lag 41.000 kroner årlig, skriver Aftenposten.

Frps familiepolitiske talsmann Ulf Erik Knudsen, sier at partiet ikke har sett på om forslaget vil føre til økt eksport av barnetrygd

– Da må vi se på hvilke regler internasjonalt som kan begrense dette. Vi har ikke noe ønske om å øke eksporten, men via EØS-avtalen har vi en plikt til å gi et ektepar fra andre EØS-land samme ordninger som vi har, sier han til avisen.

Ved årsskiftet fikk bortimot 17.000 mødre eller fedre bosatt i andre EØS-land utbetalt norsk barnetrygd – for drøyt 29.000 barn. Alle EØS-borgere med jobb i Norge eller på norske oljeplattformer har rett til norsk barnetrygd. Begge ektefellene tenger ikke jobbe her for å ha krav på dette.