Todal Jenssen, som er professor ved NTNU i Trondheim, sier til Bergens Tidende at han er overbevist om at Fremskrittspartiet ville ha gjort et «brakvalg» i 2001, hvis det ikke hadde vært for den såkalte Søviknes-saken samme våren. Det henger sammen med at partiet allerede da hadde skolert et apparat som brakte partiet på offensiven. Den gang fikk Frp «bare» 14,6 prosent av stemmene.

Valgforskeren understreker at det er en rekke årsaker til at Frp seiler i sterk medgang for tiden, og den startet lenge før bråket omkring Muhammed-tegningene. Ved siden av organisasjonsbyggingen legger han først og fremst vekt på at partiet har tjent sterkt på at Arbeiderpartiet i mange kretser har tapt troverdighet i velferdspolitikken.

Ap fikk panikk

— Vi kan sette et tidsskille allerede i 1978, for den gang fikk partiet - med Odvar Nordli som statsminister - plutselig panikk med tanke på utgiftsveksten i velferdsytelsene.

Senere har vi vært vitne til at Frp har scoret på Arbeiderpartiets uvilje mot å gå for langt i å bruke av oljeinntektene. I 2000 opplevde vi for øvrig at Ap forsvarte handlingsregelen mye tøffere enn i dag, sier Todal Jenssen.

Utover dette mener han at Fremskrittspartiets store styrke er å være næringsliberal, kombinert med en helsepolitisk troverdighet som overgår alle andre - det siste takket være John Alvheims innsats.

— Denne kombinasjonen gjør Frp til en farlig konkurrent for Arbeiderpartiet og Høyre.

Et angrep fra begge?

— Hvordan kan disse to greie å hamle opp med Frp?

— Det mest effektive vil være at Ap og Høyre angriper Frp samtidig. En slik situasjon vil ikke Frp greie å håndtere. Vi så litt av dette da Bondevik II-regjeringen inngikk budsjettsamarbeid med Arbeiderpartiet, sier han.

Professor Anders Todal Jenssen påpeker videre at Frp har flere kort i ermet. Innvandringssaken kan trekkes frem når som helst det måtte passe. Effekten av det har vi senest sett i vår, i samband med de omstridte karikaturtegningene av Muhammed.

— Hva vil du spå om partiet fremover?

— Jeg tror at det har nådd et foreløpig tak. Men det står sterkt og har gode folk på alle områder, ikke minst i Stortinget. Det er heller ikke noe sosialt stigma å stå frem som Frp-sympatisør, sier han.