— Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder bare for de ressurssterke, de som kan teknologi og finner frem på nettet. Gamle syke og rusmisbrukere har ikke adgang til det, de vil behandles der de bor, uansett, sier Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiker på Stortinget til bt.no.

I dag fikk Stortinget overlevert en rapport fra Teknologirådet som sier at alt snakket om fritt sykehusvalg i Norge bare er en ren bløff. Fordi informasjonen som er tilgjengelig ikke gir et klart bilde av hvilke sykehus som er best når det virkelig gjelder.

— Jeg er for at resultatene skal offentliggjøres for hvert enkelt sykehus, men da må vi få frem helt annen informasjon enn antallet pasienter, korridorpasienter og slike størrelser. Men vi er ikke der i dag, sier Toppe, som deltok på konferansen i Oslo som Teknologirådet arrangerte.

Klasseskille Kjersti Toppeser et økende klasseskille i helse-Norge, mellom de som har ressurser til å skaffe seg informasjon, og utnytte den, og de som ikke har det.

— Jeg frykter at markedstenkingen som er rådende vil skape større skille, der taperne er de aller svakeste, de sykeste og de med minst ressurser på alle måter. Et slikt skille i helsevesenet vil ikke vi i Senterpartiet akseptere.

- Gardakjerring Spørsmålet om hvem som skal eie pasientjournalen, var også et tema på møtet mellom Teknologirådet og Stortingets helsepolitikere. Alle var enige om at det selvsagt er pasienten som har rett til å vite alt om sin egen helse. Slik var det ikke før, og Kjersti Toppe, som selv er lege, nevnte et friskt eksempel fra sin tid som turnuskandidat i Kvam

Hun skulle sjekke om sykehistorien til en eldre kvinne, og fant frem papirjournalen hennes fra 1960-tallet, der distriktslegen hadde skrevet:

— Pasienten er seksbarnsmor og gardakjerring, og ser slik ut. Den gang var det ikke tvil om hvem som eide journalen, la Toppe til.