Styrelederen for Stiftelsen Husmødrenes Barnehager skynder seg samtidig å sukre pillen for samarbeidspartneren Bergen kommune:

— Bergen er ett unntak blant norske kommuner. Her får de private barnehagene solid kommunal støtte. Dette gir byen troverdighet i barnehagesaker. Likevel er jeg redd de private barnehagene vil bli taperne når kommunene har det trangt økonomisk, sier Ane Landøy til Bergens Tidende.

Sammen med Trine Samuelsberg, daglig leder i Husmødrenes Barnehager har Landøy skrevet brev til de parlamentariske ledere på Stortinget og bedt dem ta hensyn til de private barnehagene i utformingen av fremtidens barnehagepolitikk.

Unisont ønske

I likhet med andre private barnehageeiere ønsker Husmødrenes Barnehager full statlig finansiering. Om staten eller kommunene skal dele ut barnehagestøtte, er ett av de punktene der regjeringen og opposisjonen står steilt mot hverandre. Stiftelsen advarer mot regjeringens løsning.

— Stiftelsen Husmødrenes Barnehager anser ikke barnehagen som et kommunalt tjenestetilbud. For stiftelsen er barnehagedriften fundamentert på barnets rett til et optimalt læringsmiljø, og foreldres rett til absolutt trygghet for sine barn. Å redusere vår private barnehagedrift til et «kommunalt tjenestetilbud» er derfor ikke i overensstemmelse med våre mål og visjoner, skriver de to lederne i Stiftelsen.

Stavanger skremmer

Som bevis på hvor dårlig det kan gå med full kommunal styring, viser Ane Landøy til erfaringene i Stavanger. Der fikk kommunen som et forsøk hånd om all statlig driftsstøtte til barnehagene - både de kommunale og private.

Det gikk akkurat som vi fryktet, forteller daglig leder Else Marie Sandvoll i private Trollberget barnehage i Stavanger. Hvert år har rådmannen barbert støtten til de private barnehagen. Bare heftige protester fra barnehagenes side har forhindret et årlig kutt på 2-400.000 kroner pr. barnehage.

— Jeg kan med hånden på hjertet si at ikke en privat barnehage er fornøyd med måten kommunen har håndtert statsstøtten på, sier Sandvoll.

Makspris unødvendig

Stiftelsen Husmødrenes Barnehager driver 24 barnehager med til sammen 1000 plasser i Bergen. Det utgjør en tredel av det private barnehagetilbudet i byen. Styrelederen er stolt over at Stiftelsen nå har lavere foreldrebetaling enn kommunen. Riktignok en hårfin ledelse; 2850 kroner mot kommunens 2870.

— I likhet med mange andre barnehageeiere er vi en ideell organisasjon. Vi setter foreldrebetalingen så lavt som mulig. Hvis bare støtten er tilstrekkelig, blir det helt unødvendig å pålegge oss en maksimalpris, sier Ane Landøy til Bergens Tidende.

Demonstrasjon

I disse dager går det ut oppfordring til alle foreldre med barn i barnehager tilsluttet Private Barnehagers Landsforbund om å demonstrere mot Erna Solberg i Bergen sentrum lørdag morgen.

Kravet fra PBL er klart: Barnehagestøtten skal følge barnet til en fritt valgt barnehage. Foreldrene kan se langt etter barnehagestøtten, hvis kommunen får hånd om pengene, mener PBL.

- BERGEN ETT UNNTAK: - I Bergen får de private barnehagene solid kommunal støtte. Dette gir byen troverdighet i barnehagesaker, sier Ane Landøy, styrelederen for Stiftelsen Husmødrenes Barnehager.<br/>Foto: KNUT EGIL WANG