— Vi har kjøpt disse fem fregattene for at de skal brukes, sier statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet. Han forsikrer at regjeringen vil bevilge de nødvendige midlene til det.

I enkelte politiske kretser har det vært tatt til orde for at Norge kan klare seg med færre enn fem fregatter, og at det bør arbeides for å selge eller leie ut en eller to av dem.

— Jeg ønsker ikke å delta i noen politisk diskusjon, men fra et fagmilitært synspunkt ville det ha vært meningsløst med færre enn fem fregatter, sier kontreadmiral Jan Eirik Finseth, generalinspektør for Sjøforsvaret.

Når alle fem fregattene er levert, er planen at to skal seile i norsk farvann og en i internasjonalt. En fregatt vil alltid være inne til hovedvedlikehold, mens den femte vil ha kailigge, men med bemanning.

— Hvis vi bare hadde tre fregatter, ville kun én ha vært i operativ tjeneste. Det ville ha vært en håpløs situasjon, sier Finseth.

Statssekretær Barth Eide føler seg trygg på at de nye fregattene vil bli verdifulle.

— De blir viktige bidrag i vår tilstedeværelse i nordområdene. Tidligere var det militærstrategiske grunner for å være synlig der. Nå er det viktigste å forvalte miljø og naturressurser i samarbeid med Kystvakten, sier han.