Som representant for dem som avtjener førstegangstjeneste på Sjøforsvarets skip, er han oppnevnt som medlem av ulykkeskommisjonen som skal gå gjennom hendelsesforløpet og årsaken til brannen på KNM «Orkla» sist tirsdag.

Han er glad for at Sjøforsvaret nå har kommandert tre av søsterskipene til KNM «Orkla» til kai.

— Liv og helse må komme først. Siden det er mange ubesvarte spørsmål omkring brannen, er det en riktig beslutning, sier Drønen.

Foreløpig har han ikke snakket med særlig mange av de menige om bord på mineryddefartøyene, fordi de fleste er på vei hjem fra flåteøvelse.

Eivind Ellingsen, som er tillitsvalgt for de menige på skolene på KNM «Tordenskjold», sier at brannen på «Orkla» har vært samtaletema blant dem som tjenestegjør på Haakonsvern.

— Men stemningen er fattet. Det er ingen tegn til uro eller bekymring. At søsterskipene nå kommanderes til kai, er vel normal prosedyre. Det viser like fullt at sikkerheten til mannskapene blir ivaretatt på en god måte, sier Ellingsen.