I pensjonsforliket som ble inngått mellom regjeringen og opposisjonen på Stortinget onsdag, kom det frem at skattefordelene ved individuell pensjonssparing ikke vil gjelde før neste år.

— Vi er veldig skuffet over at dette ikke skal gjelde før skatteåret 2008. Ettersom skattefradragene for individuelle pensjonsavtaler (IPA) ble avviklet i mai i fjor, vil det i realiteten være to år der folk ikke har mulighet til å få skattefordeler når de sparer til pensjon, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i Skattebetalerforeningen.

Begrenset fleksibilitet

Han er likevel klar på at folk bør fortsette pensjonssparingen selv om de ikke får skattefordeler i år.

— Det er mulig å fortsette sparingen med individuelle pensjonsavtaler, selv uten skattefordeler. Men det er vanskelig å si hvordan dette vil slå ut før vi ser hva regjeringen legger frem i forbindelse med revidert budsjett i mai. Da har de lovet å komme med en nærmere avklaring, sier Stordrange.

Utviklingsdirektør Wenche Seljeseth i Vital peker på at det finnes flere alternative måter å spare på, selv om disse ikke er innrettet direkte mot pensjonssparing. Avhengig av hvilken risiko man er villig til å ta, kan man for eksempel:

  • Spare i fond.
  • Spare i bank.
  • Investere i eiendom.
  • Et annet alternativ er å høre om arbeidsgiver er interessert i å åpne for at medlemmene kan bidra, slik at tjenestepensjonen økes. Et dilemma er at dagens modell ikke åpner for individuelle tilpasninger. En forutsetning er altså at alle på arbeidsplassen må delta i en slik ordning, sier hun.

Lavere maksgrense

Både Seljeseth og Stordrange er også skuffet over at det årlige skattefrie beløpet vil bli redusert til 15.000 kroner når ordningen gjeninnføres neste år. Tidligere var beløpsgrensen 40.000 kroner.

— Et tak på 15.000 kroner virker veldig lavt. Det er jo mer enn en halvering i forhold den gamle ordningen, sier Stordrange.

Seljeseth mener at den lave beløpsgrensen reduserer fleksibiliteten for svært mange.

— Når skattefordelene ved egen pensjonssparing reduseres, begrenses mulighetene mange har for å gå av med pensjon tidligere. De vil ikke ha råd, sier Seljeseth.

I pensjonsforliket har opposisjonen forbeholdt seg retten til å heve maksbeløpet dersom de overtar regjeringsmakten ved neste stortingsvalg.

«Høyre, KrF og Venstre har forpliktet seg til å jobbe for å øke sparebeløpet til 40.000 kroner. Det betyr at en borgerlig valgseier i 2009 kan bane veien for en langt bedre spareordning,» heter det i en uttalelse fra Høyre-leder Erna Solberg.