Det var i slutten av mai at Rosén, som øverste sjef for Forsvarets Sanitet, gikk offentlig ut og advarte mot den prekære legemangelen for norske soldater i Afghanistan. Han sa blant annet at han aldri ville sendt sin egen sønn dit, og at soldatenes liv ble satt på spill på grunn av mangel på penger.

Både i Forsvarsstaben og i Forsvarsdepartementet ble det reagert kraftig på uttalelsene. Rosén ble kort tid etter kalt inn på teppet hos forsvarssjef Sverre Diesen.

Saken endte med at Rosén måtte skrive under på en avtale som krevde at han først skulle ta ut studiepermisjon, og så etter litt under ett år si opp sin stilling, skriver VG. I permisjonsperioden vil generalmajorens lønnsnivå økes med 50.000 kroner.

Avtalen innebar at Rosén aldri skulle uttale seg om Forsvaret igjen. Forsvarssjef Sverre Diesen skrev under på avtalen, som også var godkjent av Forsvarsdepartementet.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har ikke ønsket å kommentere saken. Heller ikke Forsvarsstaben har noen kommentar, men viser til at det er en avtale mellom en ansatt og Forsvaret som arbeidsgiver.

Høyre-leder Erna Solberg og Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann Per Ove Width tror avtalen kan innebære et lovbrudd, og ber forsvarsministeren om en redegjørelse.