Det opplyser tidligere sjef for medisinsk beredskap i Forsvarets sanitet, Svein Aasten Dommerud, til NTB. Dommerud ledet utvalget som la fram dette konkrete forslaget for 13 år siden.

– Utvalget ble nedsatt mens Gro Harlem Brundtland (Ap) var statsminister, og flere departementer deltok i utredningsarbeidet. Vi kom raskt fram til konkrete forslag, men ingen av dem er blitt gjennomført, sier Dommerud.

Han gir full støtte til den permitterte sjefen for Forsvarets sanitet, Leif Sverre Rosén, og er ikke overrasket over at det er leger med høy militær grad som tør si fra.

– Vi har alltid et sivilt yrke å gå tilbake til, men yrkesoffiserer får store problemer dersom de våger å ytre seg om spørsmål som toppledelsen ikke vil ha noen debatt om, sier Dommerud.

Han mener det er svært positivt at forslagene fra utvalget han ledet nå blir tatt opp og forhåpentlig gjennomført.

Sanitet viktig

– Offiserer må selvsagt følge regler for graderte opplysninger, men det er feil når forsvarssjefen gir en offiser munnkurv fordi han sier klart fra at norske soldater risikerer å dø unødvendig.

Dommerud som nå er pensjonert, sier han i løpet av sine 33 år som offiser måtte mange turer inn på teppet i Forsvarsdepartementet. Han nevner som eksempel på saker han tok opp, at Norge under den kalde krigen flyttet storparten av de militære styrkene til Nord-Norge, men 30 av i alt 33 militære sanitetsinstallasjoner ble liggende igjen i Sør-Norge. I tillegg visste soldatene godt at storparten av de sivile sykehusene også lå sør i landet.

Det foreligger solid dokumentasjon for betydningen av sanitet. Det er påvist at en avdeling mister 30 prosent av sin stridsevne dersom soldatene oppdager at deres kollegaer ikke blir tatt forsvarlig vare på hvis de blir såret.

Må kunne ytre seg

Våre planer gikk ut på at åtte leger skulle jobbe ved Ullevål og fire i Tromsø med full lønn fra Forsvaret. Disse legene skulle være forpliktet til å delta tre måneder hvert år i internasjonale oppdrag

– Da min tidligere sjef uttalte at sanitetstjenesten i Afghanistan ikke var tilfredsstillende, var det ingen nyhet for oss som kjente forholdene, sier den tidligere oberstløytnanten.

Vi hadde en tilsvarende situasjon i Libanon og Bosnia, men der hadde vi tilgang til sivile sykehus når det oppsto alvorlige problemer. Situasjonen i Afghanistan er helt annerledes, mener Dommerud.

Han viser til at det i Forsvaret alltid har vært et problem hvis offiserer ytrer seg offentlig. Han aksepterer at saken har forskjellige sider, men mener det må være en grunnleggende rett å kunne si fra slik Leif Sverre Rosén gjorde da han forutså hva som kunne skje i Afghanistan.