Både Utenriksdepartementet (UD) og lovavdelingen i Justisdepartementet tror at et generelt påbud om HIV-testing av personell som skal delta i internasjonale operasjoner, kan være i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 8 rett til respekt for privatliv, skriver Dagsavisen.

— Vi har bedt Forsvarsdepartementet vurdere om dette kan være i strid med EMK, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i UD til Dagsavisen.

Forsvarsdepartementet på sin side står på sitt og vil ikke endre forskriften som pålegger HIV-testing av personellet. Departementet mener at de krav som stilles til soldater som skal delta i slike operasjoner, og de fysiske forhold de opererer under, er så spesielle at HIV-smittede ikke kan delta.

(NTB)