RAGNHILD HOV

— På grensen til tøv. Det er områdetillitsvalgt i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Rolf J. Ledal sin kommentar til kraftsalvene fra tidligere inspektør for den norske minefartøyflåten, Einar Ebbesen, i BT i går.

— Ebbesen skyter langt over mål, sier kommandør Bjørn Krohn.

- Glassfiber godt egnet

Krohn leder nå utbyggingen av fregattprosjektet i Spania, og sier til BT at minejagerne ble valgt bygget i glassfiber selv om man var klar over at det var et brennbart materiale.

— Glassfiber egner seg spesielt godt som materiale i denne båttypen fordi det ikke trekker til seg magnetiske signaler. Etter en vurdering av flere materialtyper, blant annet tre og lavmagnetisert stål, ble glassfiber derfor foretrukket. Vi visste at det var en fare for at båten ville begynne brenne om den ble truffet av en missil, og at skipet sannsynligvis måtte evakueres dersom brannen ikke var slukket innen 20 minutter. Så vidt jeg forstår klarte mannskapet på KNM «Orkla» å holde kontroll over brannen innenfor dette tidsrommet. Det er jeg glad for.

Krohn legger til at det alltid er en fare for at Forsvaret mister materiell. Han peker på at flere F-16 fly har gått tapt. Det er også dyre investeringer. Men det virker som det er lettere å akseptere et flyhavari enn at et marinefartøy forliser.

- En tankevekker

— Vi benyttet den beste teknologien som fantes innenfor de økonomiske rammene Stortinget vedtok da KNM «Orkla» og søsterskipene skulle bygges, sier tidligere generalinspektør i Sjøforsvaret, Hans Kristian Svensholt. Han karakteriserer båtene som fartøyer som ble utstyrt med morgendagens teknologi.

Både Svensholt og Krohn understreker at selv om de ble konstruert for vel ti år siden, er KNM «Orkla» og deres søsterskip fremdeles er hypermorderne høyteknologiske fartøyer.

Begge peker også på at båtene har vært stasjonert i Baltikum og Østersjøen på mineryddingsoppdrag.

— De har fungert meget godt, skryter Svensholt.

På vegne Befalets Fellesorganisasjon fraråder Rolf J. Ledal på det sterkeste at utspill som Ebbesen kommer ut i mediene.

— I den situasjonen som mannskap og rårørende nå er, i er sterkt beklagelig at en pensjonert offiser uttaler seg slik. Det som skjedde med KNM «Orkla» er en viktig tankevekker. Men vi må akseptere at gårsdagens teknologi ikke lenger er den beste.

Han understreker at brannen har vært en tankevekker.

— Men vi vet at minesveiperne er sikre arbeidsplasser for besetningene. Og de pårørende skal ikke være redde for sine om bord hver gang et KNM-fartøy legger fra kai, sier Ledal.