• Forsvaret trenger gode soldater og tillit i befolkningen. Det som skjer nå, resulterer i det motsatte, sier Axel Sjøstedt.

Han er landstillitsvalgt for de vernepliktige i Forsvaret (TMO), og opplever en strøm av telefoner fra fortvilte studenter og studieorganisasjoner om dagen.

— Før var det nærmest automatikk i å få utsettelse, når man var begynt å studere. Nå snur Forsvaret på flisen og krever at ungdommene utsetter eller avbryter utdannelsen sin. Dette er utrolig synd og et alvorlig samfunnsproblem, sier Sjøstedt.

TMO mener at Forsvarets innkalling av vernepliktige i vinterhalvåret er blitt innført for hurtig. Derfor har de nå skrevet brev til Forsvarskomiteen på Stortinget for å påpeke de uheldige følgene av ordningen.

— Under 20 prosent av det totale årskullet gjennomfører førstegangstjenesten. Vi mener det er urimelig å påføre disse en ekstrabelastning ved at de enten mister to studieår, eller må avbryte et påbegynt studie, sier Sjøstedt.

Han frykter dette vil føre til at studieplasser blir stående ubrukte mens studentene er inne til førstegangstjeneste. Halvåret før og etter verneplikten vil mange gå uvirksomme og ha behov for arbeidsledighetstrygd.

— Dette er dårlig samfunnsøkonomi og skaper store forstyrrelser. Jeg tror til og med at Forsvaret blir skadelidende, sier den landstillitsvalgte. Sjøstedt begrunner dette med vernepliktens viktige rolle som rekrutteringsportal.

— Å trekke inn folk som har begynt å studere er ikke nødvendigvis de mest motiverte til å gå videre i Forsvaret. Her skyter Forsvaret seg selv i foten.