Det mener Forsvarets Stressmestringsteam for internasjonale operasjoner (SMT). Teamet med fem ansatte har ikke kapasitet til å behandle veteraner med reaksjoner etter fredsoppdrag i krigssoner.

— Om Forsvaret skal bygge ut egne helsetilbud for sine mannskaper og veteraner, er et politisk spørsmål, sier overlege Anne Kari Rom.

Kurs for helsevesenet

I annen etasje i en murbygning ved gamle Gaustad Sykehus i Oslo sitter Forsvarets egne eksperter på psykiske senvirkninger av FN- og NATO-tjeneste. I møtelokalet stirrer kongen og dronningen ut av veggen og rett på kartet over «Federal Republic of Yugoslavia». Her sitter frykten mellom permer. På toppen av velfylt pappkasse faglitteratur ligger «Stress and Anxiety, volume 6».

Siden 1996 har teamet hatt ansvaret for støtte og oppfølging til alle norske militærmannskaper i utlandet. I dag, åtte år senere, har de fortsatt ikke prioritert kurs for det sivile helsevesenet, selv om det er en av oppgavene deres.

— Vi håper vi kommer dit i løpet av neste år, slik at vi har et kurstilbud for helsevesenet. Vår målsetning er å heve kompetansen på dette feltet, sier psykologspesialist Øyvind Haaseth.

Minimum tre timer

Overlege Anne Kari Rom er opptatt av at de aller fleste FN-veteranene har det bra. Hun viser til den såkalte UNIFIL-undersøkelsen fra 1993.

— Hvis vi for eksempel regner at 30.000 nordmenn har vært i Libanon, viser undersøkelsen at rundt 1500 - eller fem prosent - hadde psykiske reaksjoner, sier hun.

Så godt som alle de rundt 2500 personene som har reist ut hvert år de siste årene har fått undervisning om stressreaksjoner i krise og krig. Det skjer med minimum to timers kurs før avreise, og en times debrief etter hjemkomst. De som ønsker det får individuelle samtaler.

Trenger guide

Teamet på Gaustad oppsøkes av FN-veteraner som kom hjem for 10, 15 eller 20 år siden. For veteraner som selv reiser til Oslo, kan teamet bidra med utredning, men ikke behandling.

— Denne gruppen støtter vi etter beste evne, sier overlege Rom, som tror gruppen vil minske i årene fremover.

— Men veteranene forteller oss at de har problemer med å finne ut av tjenester og ytelser i det offentlige. Derfor har vi foreslått et nasjonalt kontor som kan guide Forsvarets mannskaper og veteraner som trenger informasjon om trygdeordninger, helsetilbud, erstatningsregler og så videre.

Årlig har teamet særskilt oppfølging av rundt 50 personer.