• Jeg forstår rekkevidden av min forklaring, og hvilken betydning den kan få for Veronica, Per og Lars, understreket Kristin Kirkemo Haukeland under slutten av eksaminasjonen fra aktor, statsadvokat Jørn S. Maurud.

ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.noFrogner

Aktor konfronterte henne med utsagn i Per og Veronica Orderuds forklaringer i retten om at Kristin umulig kan ha skjønt betydningen av hva hun har forklart.

— Jeg skjønner alt sammen, bekreftet hun flere ganger overfor aktor.

— Uansett utfall av denne saken, kan det du har sagt være helt ødeleggende for dem, sa aktor.

— Det forstår jeg, bekreftet Kristin.

— Hvis noe er uriktig, må du komme med det nå. Er det noe du vil endre? spurte aktor.

— Nei, sa Kristin Kirkemo Haukeland med krystallklar stemme.

— Det er jo grusomt urettferdig hvis du farer med løgn, fortsatte Maurud.

— Det forstår jeg, gjentok 28-åringen, før hennes egen forsvarer, Tor Kjærvik, overtok eksaminasjonen.