— Sant å si så forstår jeg den ikke. Fordelingen mellom publikums- og scenearealer og produksjonslokaler er ikke noe annerledes for den nye operaen enn det som er vanlig i andre land, sier Arne Holen.

Han er Kulturdepartementets prosjektdirektør for den nye operaen. Holen påpeker at delen av bygget som ikke er tilgjengelig for publikum på ingen måte bare er kontorer.

— Dette er også øvingslokaler og verksteder, slik alle operahus har. Operaen skal jo lages, sier Holen.

— Husk på at dette er arbeidsplassen til flere hundre mennesker.

Ifølge Arne Holen er de nye operahusene i Göteborg og Helsingfors bygget omtrent etter samme lest som det kommende bygget i Bjørvika.

— I København har de gjort det annerledes, siden de der har produksjonslokaler fra før. Men fordelingen på den nye norske operaen er helt standard, sier Holen.

Han understreker at det er Stortinget som har vedtatt romprogrammet for det nye bygget.