En hjernekirurg ved sykehuset har tatt ut vevsprøver fra hjernen til 122 pasienter, melder TV 2.

To pasienter ble påført hjerneblødning og store skader som følge av prøven. En tredje pasient er død, men det er uklart om det kan settes i sammenheng med prøvetakingen.

Hjernekirurgen innrømmer selv overfor Helsetilsynet at minst to av hjerneblødningene er en direkte konsekvens av vevsprøvene som ble tatt av hjernen til pasientene.

Overlegen har selv ikke ønsket å kommentere saken, skriver TV 2.

Anynomt brev varslet

Saken kom for en dag da Statens helsetilsyn i august i år mottok et anonymt brev der det ble varslet om forskningsprosjektet.

«Ved tre kjente tilfeller har pasienten fått hjerneblødning i forbindelse med utredningen. Dersom dette prosjektet ikke er tilfredsstillende etisk vurdert bør dette gjøres! Det bør også kontrolleres om tilfellene med komplikasjoner i forbindelse med utredning er registrert som uventede hendelser», heter det blant annet i brevet.

TV 2 har snakket med konen til en av pasientene som fikk hjerneblødning som følge av vevspørsen. Hun forteller at mannen hadde slitt med hodepine og dårlig balanse, og skulle inn på Rikshospitalet for en rutineundersøkelse for et halvt år siden.

Hun fikk ikke vite at ektemannen ble inkludert i et forskningsprosjekt.

I dag ligger ektemannen fullstendig pleietrengende på et sykehjem i Oslo. Han har mistet språket, får mat intravenøst og må ha hjelp til alt.

Utenlandske eksperter som TV 2 har snakket med, er kritiske til at det er blitt tatt vevsprøver kun til forskning. De påpeker at det er en risiko knyttet til det å ta en biopsi.

— Alvorlige hendelser

Forskningsdirektør Erlend Smeland ved Oslo universitetssykehus sier at sykehuset ser meget alvorlig på saken.

— Dette er alvorlige hendelser. Det er alvorlige komplikasjoner som har skjedd i forbindelse med en forskningsstudie, sier han.

Han sier at prøvene er blitt tatt i forbindelse med hjerneoperasjoner.

— I to tilfeller mener man det er sannsynlig at det er kommet blødning i forbindelse med at man har tatt prøve av hjernevevet, forteller Smeland.

Sykehuset har gitt Statens helsetilsyn en redegjørelse i forbindelse med saken. De har nå stanset prosjektet mens de venter på tilsynets vurdering.

— Studien er midlertidig stoppet på grunn av disse to komplikasjonene. Vi må se om det er tilstrekkelig å endre prosedyre og om vi må gi en bedre pasientinformasjon i fremtiden, sier Smeland.